Telefon tacizi şikayet dilekçesi

Telefon tacizi şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Telefon tacizi şikayet dilekçesi

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ:Özel Kişilerin huzur ve sükununu bozma.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR;

Şüpheli tarafından ……. telefon numarası ile sahibi olduğum …… numaralı telefon numarası defatle aranarak “…..”  şeklinde sözler sarf edilmektedir.Günlük aramalar bazen günde 10-15 seferi bulabilmektedir.

Şahsın telefon numarasından yapılan aramaları engellememe rağmen,şahıs tarafından farklı telefon numaraları kullanılarak rahatsız edilmekteyim .Bu taciz yaklaşık ….. aydır devam etmektedir ve gelinen durum itibariyle artık saldırı katlanılmaz bir hal almıştır.Şahsın yaptığı aramalara ilişkin hts kayıtları incelendiğinde durum tüm gerçekliği ile ortaya çıkacaktır.

Türk Ceza Kanunun 123’ncü maddesinde Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. “ hükmü amildir.

Şahsın arama sıklığı ve kullandığı ifadeler dikkate alındığında amacının şahsımın huzurunu ve sükununu bozma olduğu taktir edilecektir.

Şahıstan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden fiilleri nedeni ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.123,sair diğer yasal ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

 

Ekler:

                                                                                  Şikayetçi

Telefon tacizi şikayet dilekçesi (indir)

İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.