Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği

……/…../2018

Konu:Sözleşmenin tek taraflı feshi bildirimi hakkında

Sayın … sicil numaralı … ;

…. Şirketinde  …./…./2018  tarihinden itibaren … olarak çalıştığınızı tespit edilmiş olup iş bu sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince bu yazının size tebliğ edilmesinden itibaren ….. hafta geçtikten sonra …../…../2018 tarihinde feshedilecektir.

Bu yazının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren sözleşmenizin feshedileceği tarihe kadar günlük 2 (iki) saat yeni iş arama izniniz olup bu izni ister ayrı ayrı isterseniz önceden haber vermek kaydıyla ve işten ayrılmanızdan önceki günlere rast getirerek toplu olarak kullanabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

                                                                                                                                                     İmza/Kaşe

Ad Soyad

(İşveren)

                     Tebellüğ Eden:                                                          Tebliğ Eden :

                     Tarih:                                                                            Tarih:

                     İmza:                                                                            İmza:Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği İNDİR WORD

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği İNDİR WORD

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir