Talimat dosyası nedir

Talimat dosyası nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Talimat dosyası nedir ?

Talimat dosyasını,başka yer mahkemesinden veya savcılığından gelen evraka ilişkin olarak talimat mahkemesi veya savcılığında tanık ifadesi tespiti,sanık veya şüpheli savunmasının alınması,yakalama,gözaltı,arama,el koyma gibi bir eylem veya işlemin yapılması için açılan dosya olarak tanımlayabiliriz.

Yargılamanın yapıldığı mahkeme ya da savcılık yargı çevresi dışında yapılması gereken adli işlemleri,işlemin yapılacağı yer mahkeme veya savcılığına talimat evrakı göndererek yapılmasını talep eder.

Mahkeme veya savcılık tarafından gönderilen bu evrakı talimat evrakı olarak adlandırabiliriz.

Evrakın gönderildiği mahkeme savcılığı gelen evraka ilişkin talimat dosyası açarak,işlemi tamamladıktan sonra talimat dosyasını talepte bulunan mahkemeye gönderir.

Tanığı ya da sanığı dinleyen mahkeme ya da savcılık, talimat mahkemesi – talimat savcılığı olarak adlandırılır.

Talimat dosyası ile genellikle tanık dinlenilmesi veya sanık savunmasının tespiti talep edilmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunun 196/2’ maddesine göre; Alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak kaydıyla istinabe, yani talimat mahkemesi vasıtasıyla sanığın sorguya çekilebilmesi mümkündür.

Tanık beyanları ya da sanık savunması için segbis talimatı da yazılabilir.

Ceza Muhakemesi Kanunun 196/4 maddesinde “Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Segbis talimatında sanık veya tanık, talimat mahkemesi veya savcılığı aracılığıyla sesli ve görüntülü olarak esas mahkemesine bağlanacak,bu suretle beyanları esas mahkemenin hakimi veya mahkemesi tespit edecektir.

Talimat duruşması ?

Talimat duruşması,talimat dosyası kapsamında tanık ya da sanığın beyanlarının tespiti için yapılan duruşmayı ifade etmektedir.

İcra talimat dosyası nedir ?

İcra dosyasının bulunduğu icra dairesinin talimatı üzerine, haciz ve benzeri işlem veya  eylemin yapılacağı yer icra dairesi bu iş ve işlemlerin yapılması için dosya açar ve talimatın gereğini yerine getirir.

Talep edilen iş veya işlemlerin yapılmasının ardından esas icra dairesine dosya iade edilecektir.

Talimat mahkemesine gitmek zorunlu mu ?

Sanık savunmasını talimat mahkemesinde yapmak zorunda değildir.

Savunmasını yargılamanın yapıldığı mahkemede yapacağını beyan ederek,yargılamanın yapıldığı mahkeme huzurunda savunma yapabilir. (CMK 196/2)

Ancak sanığın esas mahkemesinde savunmasını yapacağını talimat mahkemesine bildirmesi gerekir.

Aksi durumda talimat evrakı bila ikmal olarak gönderilecek ve sanık hakkında yakalama kararı çıkarılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

Savunmasını esas mahkemesinde yapmak isteyen sanık zaman kaybetmeksizin,yapılacak ilk duruşmada savunmasını yapmak üzere esas mahkemesine gitmelidir.

Tanıklık kamu görevidir ve yerine getirilmesinin zorunludur bu nedenle de tanığıın talimat mahkemesine ifade vermek üzere gitmesi gerekir.

Etiket: Talimat dosyası nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir