Sulh hukuk mahkemesi nedir

sulh hukuk mahkemesi nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sulh hukuk mahkemesi nedir ?

Sulh hukuk mahkemesi,çekişmesiz yargı işleri gibi hızla çözülmesi gereken davalarında bulunduğu,iş ve davalara bakan,basit yargılama usulüne göre yargılama yapan,yargı merciidir.Tek hakimden oluşur.

Sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar ?

Sulh Mahkemelerinin sık ve yoğun olarak baktıkları davalar çekişmesiz yargı işleridir.(Çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğuna Hukuk Mahkemeleri Kanunu md. 382 de sayılmıştır. )

Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir. (Hukuk Mahkemeleri Kanunu md.383)

Çekişmesiz yargı işlerinin yanı sıra Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu başka davalarda vardır.

Hukuk Mahkemeleri Kanunun “ Sulh hukuk mahkemelerinin görevi ” başlıklı 4’ncü maddesine göre

Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b)Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c)Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç)Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları, görürler.

Henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Yargılama Usulü

Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler,Hukuk Mahkemeleri Kanunun 316/1-a maddesinde basit yargılama usulüne tabi davalardan sayılmıştır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar ?

Sulh Hukuk Mahkemesi Dilekçe Örneği

Etiket: Sulh Hukuk Mahkemesi nedir ?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.