Şufa davası cevap dilekçesi

şufa davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Şufa davası cevap dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                         …………..

CEVAP VEREN DAVALI :

ADRES :

DAVACI :

ADRES:

KONU : Şufa Hakkı Davasına Cevaplarımdan İbarettir.

DAVA DİLEKÇESİ

TEBLİĞ TARİHİ

AÇIKLAMALAR

… ada … pafta … parsel sayılı, …… adresinde yer alan arsa vasfında taşınmazı …. yevmiye numaralı işlemle …/…/… tarihinde ….’den ….TL bedel karşılığında devraldım.

Taşınmazı devralmam üzerine davacıya paylı mülkiyet sahibi olması hasebiyle …. Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesiyle bildirimde bulundum.

Davacı ..., 3 aylık hak düşürücü sürenin geçmesine rağmen tarafıma herhangi bir talep ve ya hak iddiası ileri sürmemiştir, ayrıca imar uygulaması yapılmadan önce bu parselin de içinde olduğu …. Sayılı parselde …/../… yılından beri paydaş olduğumuzdan  bu davanın bana yöneltilmesi mümkün değildir.

Davacının ihtiyati tedbir temelden ve soyut dayanaktan yoksundur bu nedenle reddi gerekmektedir.

Arz ve  izah edilen nedenlerle davacının davacının yasal dayanaktan yoksun talebinin reddini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Banka kayıtları, satış senedi, tanık beyanları,bilirkişi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz  ederim. …/…/…

Davalı

 

Şufa davası cevap dilekçesi (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir