Boşanma davasında sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi

sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi

 

AİLE MAHKEMESİNE

                                             ……

                                                                                                                                 …/…/…

 

DOSYA NO :

DAVALI:

ADRES:

KONUSU : Sosyal inceleme raporuna itirazlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  • Mahkemenizce görülmekte olan 2018/… esas sayılı dava dosyasına ilişkin mahkemenize sunulan … tarihli sosyal inceleme raporu eksik incelemeye dayalıdır,taraflıdır ve emsal Yargıtay kararlarına uygun değildir.Bu nedenlerle hükme esas alınabilir nitelikte değildir.Şöyle ki;
  • Raporun ilk bölümünde yapılan incelemeler neticesinde müşterek çocuğun davacı anne … ye bağlı olduğunu aralarında sıkı bir ilişkinin bulunduğu belirtilmiştir.Babasından korktuğu ilişkimizin sorunlu olduğu tespitinde bululmuştur.Bu kısımla ilgili öncelikle belirtmek gerekir ki bilirkişi objektif tespit yapmanın mümkün olmadığı konularda mütalaada bulunmuştur.Çocuğum ile benim şahsi ilişkim konusunda tespit yapabilme yetkinliğine sahip değildir.Bu konudaki beyanları dayanaksız ve mesnetsizdir.Bu bakımdan hazırlanan bilirkişi raporu gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Mahkemece bilir kişiden açıklık getirilmesi istenilen .. konularına ilişkin raporda herhangi bir tespit veya beyan bulunmamaktadır. … konularına ilişkin tespitlerde ise muğlaklık bulunmamaktadır.Hal böyle iken söz konusu bilirkişi raporu dikkate alınabilecek nitelikte değildir.
  • Bilirkişinin raporunu hazırlarken dikkate alındığı ifade edilen çocukla yapıldığı belirtilen görüşmeye ilişkin çocuğa sorulan sorular raporda yer almamaktadır.Bu soruların yönlendirme içerip içermediği konusunun tespiti şu şekilde mümkün değildir.Bu nedenle bilirkişi raporu itibar edilebilir nitelikte değildir.
  • Söz konusu rapor tamamen müşterek çocuğun beyanlarından oluşmaktadır.Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu şuan çocuğun davacı annesi ve ailesi ile yaşamaktadır.Doğrudan veya dolaylı yönlendirmeler olduğu ortadadır.Raporu hazırlayan uzmanın bu beyanların gerçeklilkle uyuşup uyuşmadığı tecrübe ve bilgisi ile ortaya koyması gerekirken sadece çocuk beyanları doğrultusunda rapor hazırlanmıştır.
  • Arz ve izah ettiğim nedenlerle ve sayın mahkemenizce re’sen takdir edilecek nedenlerle; söz konusu raporun hükme esas alınmamasını talep ediyorum.

DAVALI

 

Sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir