Soruşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği

Soruşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Soruşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

                -Soruşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği-

 

….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

TAKİP NO :

MÜŞTEKİ :

ADRES:

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :

KONU : …..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. tarihli soruşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

… (olayı kısaca özetleyiniz) nedenlerden dolayı .. tarihinde … Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.Cumhuriyet Başsavcılığının şahıs hakkında vermiş olduğu …/…./… tarihli soruşturmaya yer olmadığına dair kararını .../…/… tarihinde tebellüğ ettim.Söz konusu karar hukuka ve kanuna aykırıdır.Şöyle ki;

Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığına dair kararında belirttiği üzere ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması söz konusu değildir.Şikayet dilekçemde şahsın eylemlerini ve dayandığım delilleri açık şekilde sıraladım.

(ALTERNATİF )

Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığına dair kararında belirttiği üzere ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılmasından bahsetmem mümkün değildir.Şikayet dilekçemde şahsın eylemlerini ve dayandığım delilleri açık şekilde sıraladım.

Şikayet dilekçemde yer verdiğim üzere şahıs ….. eylemleri ile mağduriyetime neden olmuştur ve eylemleri …. delilleri ile sabittir.

Dilekçemde belirttiğim … konularında savcılıkça herhangi bir araştırmaya gerek duyulmamıştır.Bu konular incelendiğinde görülecektir ki bu bilgiler kararı önemli derecede etkileyecek niteliktedir.

C.M.K. mad. 160’a göre, bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının görevi, ‘hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamak’ ve ‘şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almaktır’. Somut olayımızda .. Cumhuriyet Başsavcılığı maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine tarafımca sunulan delilleri dahi değerlendirmemiştir.

Başsavcılık makamı eksik inceleme, yanlış değerlendirme ve kanaatle soruşturmaya ilişkin soruşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.Bu nedenle anılan kararının kaldırılarak soruşturmaya başlanmasının temini maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı…. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …tarihli soruşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması ve şahıs hakkında soruşturmaya    başlanılması için dosyanın ilgili Başsavcılığa gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

 

Müşteki

 

İLGİLİ BAĞLANTI:Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir