Sigorta rücu davası cevap dilekçesi

sigorta rücu davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sigorta rücu davası cevap dilekçesi

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

ESAS NO:

CEVAP VEREN DAVALI :

ADRES :

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

KONU : Davaya karşı cevap ve savunmalarımdır.

AÇIKLAMALAR :

Davacı vekilinin, …/…/… tarihinde,kırmızı ışık ihlali yapıp,... plaklı araca çarparak hasar verdiğim,olay yerinden ayrıldığım, sigorta şirketinin hasar bedelini ödediği, Sigorta Genel şartlarına 4/a  maddesine göre rücu hakkı olduğu, ……… TL’nin (…/…/…) ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili, talebiyle açmış olduğu dava hukuki dayanaktan yoksundur ve reddi gerekmektedir.Şöyle ki;

TTK’nin 1282. maddesi hükmü gereğince davacı ... şirketinin hasarın teminat dışında kaldığına dair ispat yükü üzerinde bulunmasına rağmen, buna dair başkaca bir delil veya tanık bildiriminde de bulunmamıştır,kaldı ki  hasar miktar itibariyle teminat kapsamındadır.

Poliçe Genel Şartlarının 4.maddesinde de rücu halleri düzenlenmiştir. Rücu halleri arasında, sigortalının ağır kusurlu veya kasıtlı olması, istiap haddinin aşılması, ehliyetnamesiz sürücü yönetimindeki sigortalı aracın ya da uyuşturucu veya keyif verici madde kullanan sürücünün kaza yapması, aracın çalınması ya da gasp edilmesi (sigortalının kusuru ile) oto yarışına katılma gibi haller bulunmaktadır.

Rizikodan sonra ihbar ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle rücu hakkının doğması için bu nedenle zararda artış olması gerekir. Bu halde artan kısım için sigorta ettirene rücu edilebilir.Trafik kazasını müteakip sigorta ettirenin sırf olay yerinden ayrılması sigortacının kendi sigortalısına rücu hakkını vermez.

Kanunda sigorta ettirene rücu sebepleri belirli olup davacı tarafından rücu sebeplerinin varlığı konusunda bir açıklama ve delil olmaksızın soyut tespitlerle rücü talep edilmiştir.

Davacı  sigorta şirketinin ünün ağır kusur isnadı gerçeği yansıtmamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle somut dayanaktan yoksun davanın reddini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 2942 Sayılı Kanun,TTK, TMK, HMK, 7201 Sayılı Kanun ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Trafik kazası tespit tutanağı,tanık, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle,haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

DAVALI

 

EKLER :

 

 

Sigorta rücu davası cevap dilekçesi (indir)

İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

Değer kaybı sigorta dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir