Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi 2019 indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.BOŞANMA

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma. 

Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde “evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerin her birinin boşanma davası açabileceği” hükme bağlanmıştır. Bu boşanma nedeni genel niteliktedir.Hangi olayların evlilikten beklenen menfaatin ortadan kalmasına neden olacağı ve evliliğin sonlanmasını gerektirdiği mahkemenin takdirindedir, ancak uygulamada bir takım davranışların varlığı halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez.

Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde, boşanma kararı verilebilir. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması koşulu, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde boşanma kararı verilebilmesi için gereklidir.

Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yargıtay aşağıdaki hallerde şiddetli geçimsizliğin bulunduğunu kabul etmiştir.

 • Kadının ergin kızının bir erkekle arkadaşlığını bildiği halde, bunu kocasından gizlenmesi,
 • Kocanın ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kalması,
 • Kadının da eşinin gelir durumunu aşan ve ailenin ekonomik durumunu zorlayan aşırı harcamalarda bulunması,
 • Kadının olağandışı zaman ve sıklıkta telefon görüşmeleri yaparak güven sarsıcı davranışlarda bulunması,
 • Kocanın evde bulundurduğu porno CD’leri yaşı küçük müşterek çocukların seyretmesine neden olması,
 • Erkeğin facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden eşine yönelik hakaretlerde bulunması,
 • Kadının kocasının bilgisi dışında ikinci ve üçüncü cep telefonu hattı edindiği ve bir başka erkeğin temin ettiği cep telefonunu kullandığı ve aynı erkekle dava sonrasına da sarkacak şekilde olağanın dışında görüşmeler yapması,
 • Eşin Davalının eşinden boşanacağını söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi,
 • Erkeğin eşine ilgi göstermemesi sosyal ortamlarda ve özel günlerde onu yalnız bırakması,
 • Eşinin ailesine hakaret ve tehdit edilmesi,
 • Davalının kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından dolayı uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olduğu, bunun sonucu olarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getiremeyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı kadın dava açmakta haklı olup, evlilik birliği sarsılmıştır.
 • Kadın’ın sık sık müşterek konutu terk etmek suretiyle eşiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı ve eşine “domuz, ayı eşek” gibi sözler söyleyerek hakaret ettiği, davalı-davacı (koca)’nın da, eşini, ailesinin baskısına maruz bıraktığı ve son olarak kayın babasına“kızını al git ben kızını istemiyorum” demesi.
 • Davalı-davacının başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşmeler yapması.

Yargıtay kararlarının ilgili bölümleri https://emsal.yargitay.gov.tr ve https://www.emsal.co adresli internet sitelerinden alınmıştır.
 

-Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği-

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 
                                                                                                  ……….
                                                           
           ADLİ YARDIM TALEPLİDİR
DAVACI                    :
ADRES                      :
DAVALI                     :
ADRES                      :
DAVA KONUSU        :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma ,20.000,00 TL Maddi ve 20.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 40.000,00 TL. Tazminat,tedbir ve yoksulluk nafakası ve velayet İsteminden İbarettir.
AÇIKLAMALAR :
                Davalı olduğum eşim ile …/…/… tarihinde evlendim yaklaşık …. senedir evli bulunmaktayız.Evlilikten … yaşında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.
                Davalı kendine ait işletmede çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.
                Bir eş olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, evlilik sonrası davalının bana karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır.Evlilik süresince evlilikten beklenilen huzurlu ve mutlu aile ortamı bir türlü kurulamamıştır.Evlilikten sonra davalı eşi ile aramızda fikir ayrılıkları baş göstermiş ve defalarca tekrarlanan uzun tartışmalar vukuu bulmuştur.Kültürel karakteristik ve yetişme tarzındaki farklılıklar nedeniyle ,gelinen aşamada evliliğimiz fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız hale gelmiştir.Davalının fiziksel ve manevi şiddeti nedeniyle aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır
              Davalı ile evliliğin ilk dönemlerinden itibaren şiddetli geçimsizlik mevcut olup; o zamandan bugüne gerek müşterek çocuğun küçük olması ve etkilenmemesi, gerekse çevre baskısı dolayısıyla evlilik birliği devam etmiştir.Fakat son zamanlarda geçimsizlik hayatımı çekilmez hale getirmiştir.
               Belirttiğim üzere söz konusu evlilikten müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli olmadığı gibi evlilik birlikteliği süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuğumun maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimleri ve bakımları tarafımca bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiştir.
              Çocuğumun yaşının küçük olması anne sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacak yaşta olması benim tarafımdan şefkat ve ilgiyle büyütüleceği de dikkate alınarak velayetin şahsıma verilmesi menfaatine çok daha uygundur .
            Çocuğumun bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir.Yanımda olan müşterek çocuğum  için 1.000,00 TL tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline ayrıca şahsım adına dava sonuçlanıncaya kadar 500,00 TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası dönüştürülmesine karar verilmesini talep ediyorum.
             Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler,hakaretlere maruz kalmam ve toplum içersinde küçük düşürülmem, şahsımda büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, bu üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girdim. Davalı tarafından oluşturulan ve tarafımda oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 TL manevi tazminat ve 20.000,00 TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
               Ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değilim.Bu nedenle yargılama masraflarını karşılayacak durumum yoktur.Öncelikle, yararıma adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.Buna ilişkin mahkemenizce re’sen yapılacak araştırma yapılmasını talep ediyorum.
               Evlilik birliğinin sarsılmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra 1 ve 2 şu şekildedir:Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
                Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere 500 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,müşterek çocuk için  1.000,00 TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER           : 4721 S. K. 166 v.d. md. ve diğer yasal nedenler.
DELİLLER                : Nüfus kayıtları, sosyal inceleme raporu, sosyal ekonomik durum araştırması, tanık, keşif, bilirkişi ve sair bütün deliller.
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,
Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,
Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine , boşanma sebebiyle ve maruz kaldığım onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma 20.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,
Dava sonuçlanıncaya kadar 500 TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuğumuzun bakım ve iaşesi için 1.000,00 TL nafakaya kesinleşmeden sonra  iştirak nafakası olarak devam etmesine  hükmedilmesine,
Müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesine,
Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
                  DAVACI


Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi indir word

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi indir pdf
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir