Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği
Dilekçelerinizi biz hazırlayalımBOŞANMA

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma. 

Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde “evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerin her birinin boşanma davası açabileceği” hükme bağlanmıştır. Bu boşanma nedeni genel niteliktedir.Hangi olayların evlilikten beklenen menfaatin ortadan kalmasına neden olacağı ve evliliğin sonlanmasını gerektirdiği mahkemenin takdirindedir, ancak uygulamada bir takım davranışların varlığı halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez.

Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde, boşanma kararı verilebilir. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması koşulu, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde boşanma kararı verilebilmesi için gereklidir.

Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yargıtay aşağıdaki hallerde şiddetli geçimsizliğin bulunduğunu kabul etmiştir.

 • Kadının ergin kızının bir erkekle arkadaşlığını bildiği halde, bunu kocasından gizlenmesi,
 • Kocanın ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kalması,
 • Kadının da eşinin gelir durumunu aşan ve ailenin ekonomik durumunu zorlayan aşırı harcamalarda bulunması,
 • Kadının olağandışı zaman ve sıklıkta telefon görüşmeleri yaparak güven sarsıcı davranışlarda bulunması,
 • Kocanın evde bulundurduğu porno CD’leri yaşı küçük müşterek çocukların seyretmesine neden olması,
 • Erkeğin facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden eşine yönelik hakaretlerde bulunması,
 • Kadının kocasının bilgisi dışında ikinci ve üçüncü cep telefonu hattı edindiği ve bir başka erkeğin temin ettiği cep telefonunu kullandığı ve aynı erkekle dava sonrasına da sarkacak şekilde olağanın dışında görüşmeler yapması,
 • Eşin Davalının eşinden boşanacağını söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi,
 • Erkeğin eşine ilgi göstermemesi sosyal ortamlarda ve özel günlerde onu yalnız bırakması,
 • Eşinin ailesine hakaret ve tehdit edilmesi,
 • Davalının kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından dolayı uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olduğu, bunun sonucu olarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getiremeyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı kadın dava açmakta haklı olup, evlilik birliği sarsılmıştır.
 • Kadın’ın sık sık müşterek konutu terk etmek suretiyle eşiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı ve eşine “domuz, ayı eşek” gibi sözler söyleyerek hakaret ettiği, davalı-davacı (koca)’nın da, eşini, ailesinin baskısına maruz bıraktığı ve son olarak kayın babasına“kızını al git ben kızını istemiyorum” demesi.
 • Davalı-davacının başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşmeler yapması.

Yargıtay kararlarının ilgili bölümleri https://emsal.yargitay.gov.tr ve https://www.emsal.co adresli internet sitelerinden alınmıştır.
 


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                            ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                      :         … … ..- TCNO: … .. ……… ..

ADRES                      :

DAVALI:

ADRES                      :

DAVA KONUSU      : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma ,100.000,00 TL Maddi ve 100.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 200.000,00 TL. Tazminat,tedbir ve yoksulluk nafakası ve velayet İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı olduğum eşim ile …/…/… tarihinde evlendim ………….. senedir evli bulunmaktayız .. ve .. yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

Davalı …. Sektöründe çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.

Bir eş olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, evlilik sonrası davalının bana karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Şahsıma karşı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur.

Davalı bu hareketlerini yalnızca bana karşı değil, benim dost ve akrabalarıma karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, beni toplum içinde rencide ve küçük düşürmüştür.

Davalı ile evliliğin ilk yıllarından itibaren şiddetli geçimsizlik mevcut olup; o zamandan bugüne gerek müşterek çocukların küçük olması ve onların etkilenmemesi, gerekse çevrenin vermiş olduğu baskılar dolayısıyla evlilik birliği devam etmiştir.Fakat son zamanlarda geçimsizlik hayatımı çekilmez hale getirmiştir.

(Burada yapmanız gereken husus yaşamış olduğunuz evliliği, evlilik süresince çekmiş olduğunuz sıkıntıları, sizi boşanmaya iten nedenleri ve olayları, eşinizin size karşı olan tutumunu, eşinizin varsa çocuklarınıza olan davranışlarını fazla tekrara kaçmadan anlatmaktır. Aşağıda hakaret, küfür, şiddet, aldatma, alkol ve benzeri evliliği zedeleyici örneklere yer vermiş bulunmaktayız. Bu örneklerden kendi evliliğinize uyanı var ise ilgili paragrafı kendi dava dilekçenizde de kullanabilirsiniz.)

Belirttiğim üzere söz konusu evlilikten müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli olmadığı gibi evlilik birlikteliği süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuklarım maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimleri ve bakımları tarafımca bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiş,iyi eğitim almaları sağlanmıştır.Çocuklarımın annesi olarak   yetiştirilmeleri açısından sosyal ve kültürel durumum, daha üst seviyededir.Çocukların yaşlarının küçük olması anne sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacak yaşta olmaları benim tarafımdan şefkat ve ilgiyle büyütülmeleri de dikkate alınarak velayetin şahsıma verilmesi çocukların menfaatine çok daha uygundur. Anne ve babanın sağlık durumu, davranışları, fiili statüsü  : (Alkolik olması, akıl hastası olması, psikolojik ve ruhsal problemlerinin olması, dengesiz olması, ölmüş olması, Anne veya babadan birinin sadakatsiz olması, şiddet uygulaması, velayeti istememesi, kötü davranması, tehdit etmesi, tutuklu olması, Mesleğinin ne olduğu, ekonomik durumları, yaşanılan ortam, adli sicil kaydında suç kayıtlarının bulunması..)

Çocuklarımın bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir.Yanımda olan müşterek çocukları ……. için 350,00 TL tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline ayrıca şahsım adına dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası dönüştürülmesine karar verilmesini talep ediyorum.

Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler,hakaretlere maruz kalmam ve toplum içersinde küçük düşürülmem,tüm gayretlerime karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki şahsımda büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, bu üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girdim. Davalı tarafından oluşturulan ve tarafımda oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 TL manevi tazminat ve 20.000,00 TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değilim.Bu nedenle yargılama masraflarını karşılayacak durumum yoktur.Öncelikle, yararıma adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.Buna ilişkin mahkemenizce re’sen yapılacak araştırmaya ek olarak muhtarlıktan aldığım yoksulluk belgesini de mahkemenize dilekçem ekinde sunulmuştur.

Evlilik birliğinin sarsılmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra 1 ve 2 şu şekildedir:Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,çocuklarımın her biri için … TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. 166 v.d. md. ve diğer yasal nedenler.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, sosyal inceleme raporu, sosyal ekonomik durum araştırması, tanık, keşif, bilirkişi ve sair bütün deliller..

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,

Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine , boşanma sebebiyle ve maruz kaldığım onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma 20.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,

Dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuklarımızın bakım ve iaşesi için … TL nafakaya kesinleşmeden sonra  iştirak nafakası olarak devam etmesine  hükmedilmesine,

Müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. TARİH

                                                                                                                                            DAVACI


Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi (word)

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi (pdf) 
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir