Sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği

sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

(Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

... / ... / 20..

KONU:Yersiz  ödeme bildirimine itiraz hk.

 

Kurumunuzdan 5510 sayılı kanun kapsamında yetim aylığı almakta iken  …/…/… tarihli bildirim ile aylığımın kesildiğini ve yapılan …TL yersiz ödemenin faizi ile birlikte kuruma iadesinin istendiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Anılan yersiz ödeme iadesine dair bildirimin gerekçesi “Kurumca hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi  “olarak ifade edilmiştir.

5510 sayılı kanunun 34’ncü maddesi kapsamında almakta olduğum  yetim aylığının kesilmesi ve tarafımdan yapılan ödemelerin iadesi kararı yerinde değildir.Şöyle ki;

5510 sayılı kanunda 7103 sayılı kanun 66 md. İle yapılan değişiklikle “Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.” Hükmü kanunun 34’ncü maddesinin ilk fıkrasına eklenmiştir.

Halihazırda dilekçe ekinde yer alan öğrenci belgemden anlaşılacağı üzere … üniversitesinde öğrenciyim. Kanunun ilgili maddesinde ifade edildiği üzere 25 yaşını doldurmadığımdan kanunun 4a maddesi kapsamında sigortalı sayılmam aylık bağlanmasına engel teşkil etmeyecektir ve bu konuda kurumunuza bildirim yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle yersiz ödemeden bahsedilemeyeceğinden haksız işlemden dönülerek,yersiz ödeme kararının iptali ile yetim aylığımın yeniden bağlanmasını saygılarımla arz ederim.

İmza

Adı Soyadı

Ad Soyad:

T.C.Kimlik No:

Adres:

Tel:

EKLER:

Öğrenci Belgesi,

Kimlik Fotokopisi.

Sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Sgk hizmet birleştirme dilekçe örneği

Sgk prim geri alma dilekçesi

Yetim Aylığının Tekrar Bağlanması İçin Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir