Senette sahtecilik şikayet dilekçesi

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Senette sahtecilik şikayet dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA
                                                     ……..
ŞİKAYETÇİ :
ADRES:
VEKİLİ :
ŞÜPHELİ :
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık ve resmi Evrakta Sahtecilik
SUÇ TARİHİ :  …/…/…
AÇIKLAMALAR ;

Müvekkil ticari faaliyetleri kapsamında inşaat malzemesi alacağının bulunduğu şüpheli ile bir araya gelerek suça konu bono vasfındaki alacaklısının ….. borçlusunun …. Olduğu …/…/… ödeme tarihli senedi imzalayarak teslim etmiştir.

Senedin vadesi geldiğinde müvekkilce senet bedeli şüpheliye ödenmiştir. Müvekkilin senedi geri istemesi üzerine şüpheli tarafından daha sonra teslim edileceği belirtilmiştir. Bunun yerine ödeme nedeniyle " Ben ..., …/…/… tarihli senetten alacağım kalmadı. ...'la alakalı senedin" ibarelerinin bulunduğu yazılı belgeyi altına TC kimlik numarası ve adını soyadını da yazıp imzalayarak vermiştir.

Şüpheli müvekkilin sonradan öğrendiği üzere suça konu senedin …/…/… olan ödeme tarihini …/…/… tarihine dönüştürerek senedin gün hanesinde birler basamağındaki " 0 " rakamını sürşarj yöntemiyle " 6" rakamı haline getirerek senette tahrifat yapıp tahsil ettiği senetten farklı başka bir senetmiş gibi kullanarak, …/…/… tarihinde … İcra Dairesinin …./…. Esas sayılı dosyasında katılan aleyhine icra takibi başlatmıştır.

Söz konusu takip kapsamında tarafımızca imzaya itiraz ve borca itiraz ile takibin iptali davası açılmış olup halen derdesttir.

Türk Ceza Kanunun 210’ncu maddesine göre “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”

Madde gerekçesi “ Ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması durumunda, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bütün olarak uygulanır.” Şeklindedir.

Yapılacak soruşturma neticesinde, senetteki tahrifat ortaya çıkacaktır. Şüpheli iş bu senette tahrifat yapmak ve kullanmak suretiyle resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Şüpheliden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasının teminini talep etmek maksadıyla sayın savcılığınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK’nın 204,210 maddeleri ve diğer  ilgili kanun maddeleri .

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçuna vücut veren eylemleri nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının teminini vekaleten arz ederim …/…/…

Şikâyetçi Vekili
Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği

Senette sahtecilik şikayet dilekçesi ile ilgili yorumlarınıza sayfanın sonunda yer alan yorum bölümde yer verebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.