Savurganlık nedeniyle vasi tayini dilekçe örneği

savurganlık nedeniyle vasi tayini dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

savurganlık nedeniyle vasi tayini dilekçe örneği


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                         ………….

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : …’e vasi tayin edilmesi talebi hakkındadır.

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN:

AÇIKLAMALAR:

Oğlumun maddi gücünü aşar derecede bilinçsiz ve amaçsız harcama yapma eğilimi son zamanlarda alışkanlığa dönüşmüş durumdadır.Kötü yaşama tarzı, ahlaka ve adaba aykırı, toplum değerleri ile bağdaşmayan davranışlar içerisine girmiştir.Bu yaşam tarzı nedeniyle mevcut mallarının büyük bir kısmını kaybetmiştir.

TMK m. 406’da; “Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır” denilmiştir.

Oğlum ihtiyacı olmadığı halde mal varlığını elden çıkarmaya başlamıştır.Savurganlık derecesindeki tasarrufî işlemlerinden, gerek kendisi ve gerekse aile efradı ciddi sıkıntılara maruz kalacaktır.

Bu şartlarda oğlumun vesayet altına alınması gereği doğmuştur.Babası olarak ben ,vasisi olarak gereken tüm yükümlülükleri yerine getirebilecek durumdayım.Bu nedenle, Mahkemenizden oğlum ………ın vasisi olarak tayin edilmem konusunda karar verilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle engelli oğlum  ...................’ın babası olan ben .................................'in VASİ TAYİN EDİLMESİNE karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı

EKLER :

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

Vasi yenileme dilekçe örneği

Vesayet kararının kaldırılması dilekçesi örneği

Etiket: savurganlık nedeniyle vasi tayini dilekçe örneği

            savurganlık nedeniyle vasi tayini dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.