Savcılık savunma dilekçesi örneği

savcılık savunma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Savcılık savunma dilekçesi örneği

……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SORUŞTURMA NO :

ŞÜPHELİ:

ADRES:

ŞİKAYETÇİ:

KONU :Hakaret ve Tehdit Suçlarına İlişkin Suç duyurusuna karşı beyanlarımdır.

AÇIKLAMALAR :

  1. Şikayetçi …….. …/…/… tarihli dilekçesi ile tarafımdan sosyal medya aracılığı ile tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiası ile şikayetçi olmuştur.Şikayetine dayanak olarak da sosyal medya hesabımdan yayınladığım …/…/… tarihli twitleri göstermiştir.Şikayetçinin beyanları ve yakınmaları yersiz ve mesnetsizdir.Şöyle ki;
  2. Şikayetçi eski eşim olup geçmişte yaşanan hadiseler nedeniyle duyduğu husumet nedeniyle iş bu şikayette bulunmuştur.
  3. Söz konusu twitlerin tarafımdan atıldığı doğrudur.Ancak yazının içeriğinde de anlaşılacağı üzere şikayetçinin adının geçmesi ya da şikayetçiyi ima edecek herhangi bir beyan söz konusu değildir.
  4. Genel mahiyette kimseyi hedef almayan bu paylaşımdan şüphelinin tehdit edildiği ve kişilik haklarının zedelendiğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.
  5. Türk Ceza Kanunun 106’ncı maddesinde tehdit suçuna ilişkin olarak,bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehditte bulunulması halinde suçun meydana geleceği belirtilmiştir.Bu suçun oluşmasına yönelik eylem ve paylaşımım olmamıştır.
  6. Şikayetçinin ……. sözleri ile kendisine hakaret edildiği,kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiası da asılsızdır.
  7. Şikayetçinin sosyal medya hesabımı dahi takip ettiğinden haberdar değilken şahsını hedef alarak hakarette bulunduğum iddiası hayatın olağan akışı ile izah edilemeyecektir.
  8. Bahse konu sözler şikayetçiyi hedef almamaktadır.Kaldı ki yerleşik yargı kararları ile de sabittir ki ”Beddua niteliğindeki sözler hakaret suçunu oluşturmaz. “
  9. Arz ve izah edilen nedenlerle isnad edilen suçları işlemediğim tartışmasız olarak ortadadır.Şikayetçinin beyanları da itibar edilebilir nitelikte değildir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, şikayete konu suçların maddi ve manevi unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle, hakkımda şikayete konu suçlar bakımından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

Şüpheli

İmza

Ad Soyad

Hakkında suç duyurusunda bulunulan kişinin savcılık tarafından ifadeye çağrılıp beyanda bulunmasının yanında yazılı olarak savunmasının dosyaya eklenmesini istemek savunma hakkının kutsallığının gereğidir.
Her ne kadar savcılık tarafından şüphelinin aleyhine delil toplanmakta ise de lehine olan delillerin toplanması da yasa gereğidir.
Bu kapsamda şikayet halinde savcığa savunma dilekçesi sunularak soruşturmanın takipsizlikle bir başka değişle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlandırılması istenebilir ve araştırılması istenen hususlara dilekçede yer verilebilir.
Savcılık savunma dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.