Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur ?

savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur?

Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulduğunda geçmiş dönemde doğrudan şüpheli sıfatı ile soruşturmaya başlanmaktaydı.

Bu durum savcılığa şikayet edilen kişinin ciddi olarak mağduriyetine neden olmakta ,kişi hakkında takipsizlik kararı verilse yani kamu davası açmasına gerek görülmese dahi soruşturma geçirmesine neden olunmakta idi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. Maddesi'ne eklenen fıkra ile öncelikle fiilin suç oluşturmadığının bir araştırma yapılmasını gerektirmeyecek derecede açık anlaşılıp anlaşılamadığı dikkate alınacaktır.

Savcılığa şikayet edilen kişi bu madde kapsamında şüpheli sıfatı almayacak,öncelikle savcılık tarafından araştırma yapılmasını gerektirmeyecek derecede açık bir şikayet konusu söz konusu ise soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilecektir.

Yani şikayet soruşturma boyutuna ulaşmadan sonlandırılacaktır.

Savcılık şikayetin somut ve araştırma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu değerlendirir ise soruşturmaya başlayacaktır.

Soruşturma başladığından hakkında şikayet bulunan kişi ifadeye çağrılacaktır.Ancak ifadeye çağrılmaksızın soruşturmanın devam etmesi de mümkündür.

Bu aşamada şikayet edilen kişinin sıfatı şüpheli olacaktır.

Soruşturma kapsamında tanık veya tanıklar mağdur ve diğer ilgililer dinlenecek deliller toplanacaktır.

Soruşma dosyası tamamlandığında yani tekemmül ettiğinde savcılık dava açmaya yeterli şüphe olduğunu değerlendirir ise iddianame düzenleyerek dava açacaktır.

Cumhuriyet Savcısının kamu davası açabilmesi için topladığı delillerin, suçun fail tarafından işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması gerekir.

Delillerin yeterli şüphe sebebi oluşturup oluşturmadığı da savcı tarafından yapılacak değerlendirme ile ortaya konulacaktır.

Savcılığın düzenlendiği iddianame yetkili mahkemeye gönderilecek ve kovuşturma aşamasına geçilecektir.

Savcılığın kamu davası açmaya yeterli şüphe olmadığını değerlendirmesi halinde kamu davası açılmasına yer olmadığına dair karar verilecek yani takipsizlik kararı verilecektir.

Takipsizlik kararına karşı itiraz mümkündür.

Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur ? Sorusunu cevaplandırırken  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. Maddesine değinmekte fayda vardır.Buna göre;

 • Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk
  makamlarına yapılabilir.
 • Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili
  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 • Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve
  konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.
 • Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç
  nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili
  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 • İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
  (Ek: 15/8/2017-KHK-694/145 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/140 md.)
 • İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez.
 • Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya
  şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın
  kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak
 • Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.
 • Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun
  şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

Emniyette verilen ifade değiştirilebilir mi ?

Takipsizlik kararına itiraz hakkında bilgi ve dilekçe örneği

İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi

Etiket:savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur ?

           savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir