Satılan evin depozitosu ne olur ?

satılan evin depozitosu ne olur
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

satılan evin depozitosu ne olur


Konunun rahatça anlaşılabilmesi için yazımızın başlangıcında hukuki terim ve kanuni dayanaklardan ziyade , sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

Yazımızın devamında ise hukuki dayanaklar ve emsal yargı kararlarına ilişkin incelemelerde bulunacağız.

Cevaplamaya çalıştığımız temel soru “kiralık ev satılırsa depozito kim öder ?” sorusudur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ikamet ettiğiniz taşınmaz ev sahibiniz tarafından satılır veya başka bir suretle bir başkasına devredilirse veya ölüm nedeniyle mirasçılara geçer ise,bu satım veya devir işlemi sizin, ödediğiniz depozitoyu almanıza engel değildir.

Bu durumda depozitoyu iade etmesi gereken kişi taşınmazı devralan kişidir.Bu halde “satılan evin depozitosu ne olur ?” sorusunu satılan evin depozitosu yeni ev sahibi tarafından ödenir şeklinde cevaplamak mümkündür.

Ev sahibi evi satarsa , depozito ödemesini yeni ev sahibinin yapmasının hukuki dayanağını şu şekilde ifade edebiliriz;

Borçlar hukuku bakımından yeni ev sahibi, eski ev sahibinin külli halefidir.

Bu kavramı kısaca açıklayacak olur isek terimden de anlaşılacağı üzere külli yani bütün halinde,halef yani birinin ardından gelip onun yerine geçen kimsedir.

Terim ise hukuki manada eski ev sahibinin taşınmaza ilişkin tüm alacak ve borçlarını devraldığı anlamına gelmektedir.Bu durumu şu örnekle netleştirmek mümkün olacaktır.

Ev sahibi evi satarsa kirayı eski ev sahibine değil yeni ev sahibine ödemektesiniz oysa ki sözleşmeyi eski ev sahibi ile yapmıştınız.

Bunun nedeni yeni ev sahibinin külli halefiyet ile eski ev sahibinin yerine geçmesidir.Aynı durum depozito konusunda da geçerlidir.

Yeni ev sahibi külli halef olduğundan depozitoya ilişkin ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

Taşınmazı devralmakla yeni ev sahibi depozito konusunda eski ev sahibinin yüklendiği sorumlulukları yüklenmiş olacaktır.

Miras hukukunda da kulli halefiyet söz konusu olduğundan miras bırakanın yani eski ev sahibinin

Yazımıza satılan evin depozitosu ne olur ? Sorusunun kanuni temellerine değinerek devam edeceğiz.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7 (d) maddesi uyarınca yeni malik kira sözleşmesinde kanunen eskisinin yerini alır ve sözleşmeyi yüklenmiş sayılır.

Böylece kira sözleşmesi kendisinden doğan bütün alacak ve borçlarıyla birlikte yeni malike devredilmiş olur.

Yeni malik satıcının halefi olarak eski malikin kiracıdan talebe hakkı olduğu bütün hakları kiracıdan talep edebileceği gibi kiracıya karşı da sözleşme ve yasadan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Bir istisna olarak “satılan evin depozitosu ne olur ?” Sorusuna yeni ev sahibi değil de eski ev sahibi ödemelidir diyebileceğimiz tek bir durum vardır.

Bu durum da eski ev sahibinin kira sözleşmesi ile veya başka bir şekilde taşınmazın satış tarihine kadar depozitonun teminat olarak alındığını ifade etmesi halidir.

Hal böyle ise depozitoyu eski ev sahibinizden talep etmeniz gerekecektir. Açıkça anlaşılacağı üzere kira sözleşmesine böyle bir hüküm konulması halinde taşınmazın devri ile birlikte depozitonun teminat işlevi sona erecektir.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir