Sanayi sicil belgesi dilekçe örneği

Sanayi sicil belgesi dilekçe örneği ve vize dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                           XXXXX

 

İlimiz ……………İlçesinde bulunan ve ………………Ticaret Sicili Memurluğunda ……………Ticaret Sicil  Numarası ile kayıtlı  olarak …/…/… tarihinde faaliyete başlayan Şirketimizin, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında sanayi sicil belgesi alması gerekmektedir.Şirketimize sanayi sicil belgesi verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

           

                                                                                                                               Tarih

                                                                                                                               Kaşe

                                                                                                         Şirket Yetkilisi: Adı-Soyadı

                                                                                                                                İmza

EKLER:

1. Sanayi Sicil Beyannamesi ,

2. Yıllık İşletme Cetveli,

3. Kapasite raporu (Aslı Gibidir Onaylı) (Odalar Birliği onaylı ve geçerlik süresi bitmemiş olmalıdır.)

4. Ticaret Sicil Gazetesi Sureti,

5.Kira Sözleşmesi, (Üretimde kullanılan makine ve tesisatın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi fotokopisi.)

6.(Varsa unvan ve adres değişiklik gazeteleri fotokopisi)Sanayi sicil belgesi vize dilekçe örneği

 

 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                         XXXXX

 

İlimiz ……………İlçesinde bulunan ve ………………Ticaret Sicili Memurluğunda ……………Ticaret Sicil  Numarası ile kayıtlı  olarak faaliyet gösteren Şirketimizin Sanayi Sicil Belgesinin vize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

           

                                                                                                                               Tarih

                                                                                                                               Kaşe

                                                                                                         Şirket Yetkilisi: Adı-Soyadı

                                                                                                                                İmza

 

EKLER:

1-Sanayi Sicil Belgesi Aslı,

2-Son iki yıla ait bilgileri içeren her yıl için ayrı yazılmış vize müracaat formu,

3-Yıllık işletme cetveli,

4-Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

5-Kapasite Raporu.

 

 


İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İto yetki belgesi dilekçe örneği

Ticaret odası adres değişikliği dilekçe örneği

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir