Sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği

sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                  ……..

 

Konu:Sağlık raporuna itiraz.

 

…./…/…. Tarihinde …… Hastanesinden aldığım sağlık raporuna itiraz ediyorum.Raporun yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum .İtiraz sonucunda düzenlenecek olan raporumun ilk raporumdan farklı olması halinde hakem hastaneye gönderileceğim konusunda bilgilendirildim.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

İmza

Ad Soyad

 

İtiraz Nedeni:      Süre     O       Eksik Teşhis    O       Engel Oranı     O

Diğer (Açıklayınız): …………..

Raporun Kullanım Amacı:

 

İtiraz Edenin:

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik No:

Tel No:

Adres:

 

Ekler:

1-Nüfus Cüzdanı Sureti

2-2 adet fotoğraf

3-Tetkik sonuçlarına ilişkin belgeler

4-itiraz edilen rapor sureti.

 

Sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                  ……..

Konu:Sağlık raporuna itiraz.

 

…./…/…. Tarihinde …… Hastanesinden velisi/vasisi olduğum …… (T.C.Kimlik No: ……..) adına aldığım sağlık raporuna itiraz ediyorum.Raporun yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum .İtiraz sonucunda düzenlenecek olan raporumun ilk raporumdan farklı olması halinde yakınımın hakem hastaneye gönderileceğim konusunda bilgilendirildim.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

İmza

Ad Soyad

 

İtiraz Nedeni:      Süre      O      Eksik Teşhis    O       Engel Oranı  O

Diğer (Açıklayınız): …………..

Raporun Kullanım Amacı:

 

İtiraz Edenin:

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik No:

Tel No:

Adres:

Yakınlık Derecesi.

 

 

Ekler:

1-Nüfus Cüzdanı Sureti

2-2 adet fotoğraf

3-Tetkik sonuçlarına ilişkin belgeler

4-itiraz edilen rapor sureti.


Sağlık raporuna itiraz 

MADDE 10 –

(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur.

İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir.

İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir.

Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.

 

Sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği İNDİRME LİNKİ

Etiket: Sağlık raporuna itiraz dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.