Ortaklığın giderilmesi davası kıymet taktirine itiraz dilekçe örneği

ortaklığın giderilmesi davası kıymet taktirine itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ortaklığın giderilmesi davası kıymet taktirine itiraz dilekçe örneği

…’NCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                  ……..

 

KIYMET TAKDİRİNE

İTİRAZ EDEN

DAVACI:

ADRES:

DAVALI :

ADRES:  

DAVA : Kıymet Taktirine İtiraz ve Satışın İptali Talebi.

KONUSU : …. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün ,2019/…. satış dosyası üzerinden yaptırılan …/…/.2019 tarihli kıymet takdiri raporuna karşı itirazlarımın hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

…… Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün ,2019/…. satış sayılı dosyası üzerinden alınan kıymet taktir raporu tarafıma …./…./2019 tarihinde tebliğ edilmekle süresi içerisinde taktir edilen kıymete itiraz ediyorum.

Bilirkişi raporunda taktir edilen bedelde, taşınmazın olumlu yanları, bulunduğu konum, yola ve şehir merkezine yakınlığı, çevresindeki yapılaşma durumu ile alt yapı imkanlarından yararlanması ve kıymetine etki eden diğer kıstaslar dikkate alınmamıştır.

Ayrıca emsal değerden bahsedilmesine karşın değerlendirildiği belirtilen somut hiçbir emsal rakamsal olarak veya nitelikleri itibariyle bilirkişi raporunda sunulmamıştır.

Arz ettiğim hususlar dikkate alınmadan tespit edilen taşınmaz bedelinin yapılacak keşif, emsal taraması, rayiç araştırması, emlak vergisi kayıtları , tanık beyanları, ve diğer sair hususlar ve deliller doğrultusunda kıymet taktirinin yeniden yapılmasını istemek gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEP : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER : …. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün 2019/….. , dosyası, Tapu kayıtları,imar kayıtları, emsal bedelleri, tanık beyanları, keşif ile bilirkişi incelemesi, emsal fiyat tespiti ,yasal sair her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkate alınan nedenlerden ötürü itirazımın kabulü ile;

…… Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün ,2019/…… dosyası üzerinden kıymet taktiri yapılan taşınmazın değerinin, mahkemeniz tarafından yeniden tespit edilmesine,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim…../…/….

 

İTİRAZ EDEN

 

 

Ortaklığın giderilmesi davası kıymet taktirine itiraz dilekçe örneği (indir) TIKLAYINIZ.

3 yorum

  1. embiye Yanıtla

    İzalei Şuyu davamız vardı, dilekçe örneği için teşekkür ederim.
    Ayrıca sitede çok faydalı bilgilerde yer almakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.