Ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi

ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi

………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

CEVAP VEREN DAVALI :     (TCKN)

ADRES:

DAVACI :

ADRES:

DAVA KONUSU : …ili ,… pafta, … parselde yer alan taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi davasına cevaplarımdır.

DAVA DİLEKÇESİ

TEBLİĞ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR :

Davacı taraf yukarıda ili,ada,parseli yazılı bulunan gayrimenkulün satılarak ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir.Davalının bu talebine süresinde cevaplarımı sunuyorum.Davacının talepleri kabul edilemez niteliktedir.Şöyle ki;

Dava konusu taşınmazı tam parasını ödeyerek müteahhitten satış protokolü karşılığında satın aldım, dava konusu taşınmazda halen oturmaktayım, tapuda davacılar paydaş görünse de aslında arsa sahibidirler ; söz konusu bağımsız bölümün kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müteahhide bırakılmıştır.

Dava konusu taşınmaz halen fiilen taksim edilmiş durumdadır ve yıllardır kullanıldığı üzere süre gelen fiili kullanım söz konusudur.Bu nedenle fiili taksime göre ortaklığın aynen taksim yoluna gidilmesi hakkaniyete ve kanunlara uygun olacaktır.

Arz ve  izah edilen nedenlerle davacının davacının yasal dayanaktan yoksun talebinin reddini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Banka kayıtları, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ederim. …/…/…

Davalı

 

Ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir