Ödenmeyen maaş için ihtarname örneği

ödenmeyen maaş için ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ödenmeyen maaş için ihtarname örneği 

 

                                                             …… NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN  :  AD SOYAD, TCKN

ADRES           :

MUHATAP     :

ADRES           :

KONU            : 2019 yılı Ocak,Şubat,Mart,Nisan aylarına ilişkin ödenmeyen ücret alacakların 15 gün içerisinde belirtilen IBAN nolu hesaba yatırılması bildirimidir.

AÇIKLAMALAR;   

Sayın muhatap,

  • …. olarak çalışmakta olduğum firmanızda, …/…/… tarihli iş akdi kapsamında ödemeniz gereken 2019 yılı Ocak,Şubat,Mart,Nisan aylarına ilişkin ücretler süresinde ödenmemiştir.
  • Bilindiği üzere İş Kanunun ilgili maddesi gereği “Ücret en geç ayda bir ödenir.”
  • İş Kanunun 34’ncü maddesine göre “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.”
  • Arz edilen nedenlerle ihtarnamenin gereğinin ifası ile alacaklarımı. ……. Bankası ….. adına kayıtlı …………… IBAN nolu hesaba yatırılması, aksi takdirde yasal yollara müracaat ederek işçi alacağından kaynaklanan alacak davası açmak zorunda kalacağımı ihtaren bildiririm. …/…/…

 

Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini talep ederim. …/…/…

                                                                                              İHTAR EDEN

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir