Noterden ihtarname nasıl çekilir

noterden ihtarname nasıl çekilir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

" Noterden ihtarname nasıl çekilir ? " ,  " İhtarname nedir ? " , " İhtarname nasıl yazılır ? " Sorularının cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

İHTARNAME NEDİR ?

Hukuki işlemlerde şekil serbestliği kabul edilmiştir.Bu nedenle şahıslar irade beyanlarını sözlü olarak,yazılı olarak veya anlaşılabilecek başka bir biçimde yansıtabilirler.

Bazı hallerde kanunda irade açıklamasının yazılı şekilde yapılması zorunlu tutulmuştur.

Yazılı şekil ise adi ve resmi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Noterlik Kanunu Yönetmeliğine göre “Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.”

Yine aynı yönetmelikte noterlerin yapacağı işler arasında “  İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,” sayılmıştır.

Aynı mevzuatta ihbarname - ihbarname ise şu şekilde tanımlanmıştır; Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.

NOTERDEN İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR ?

Yazımızın devamında belirttiğimiz şekli ile ihtarname metnini hazırladıktan sonra,yakında bulunan bir notere gidilerek bankoda görevli personele ihtar göndermek istenildiği belirtilip yazı teslim edilerek ihtar çekmek mümkündür.

Belgeyi teslim ettikten sonra sizden ihtarname ücretinin vezneye yatırılması istenecektir.Bu ücreti  yatırdıktan sonra size işlemin tamamlandığına dair belge verildikten sonra ihtarname çekilmiş olacaktır

Noterden ihtarname nasıl çekilir ? Sorusunu da yanıtladıktan sonra ihtarnamenin nasıl yazılacağına kısaca yer verelim.

İHTARNAME NASIL YAZILIR ?

Yasa gereği ihtarnamede bulunması gereken zorunlu unsurlar vardır.Bu unsurların yer aldığı yazılı bir belge hazırlanarak muhataba gönderilmesi mümkündür.

Bu kapsamda zorunlu unsurları ile birlikte,kısaca ihtarname nasıl yazılır sorusunu yanıtlayalım.

İhtarname yazmaya, ihtar eden yani ihtar çekilmesini isteyen kişinin adı soyadı ve açık adresine yer vererek başlamak gerekir.Bu bilgilerle birlikte T.C. kimlik numarası da yazılmalıdır.

Ardından ihtarın muhatabının ad soyad ve adresin ve biliniyorsa kimlik numarasına yer verilmelidir.

Ardından İhtar veya ihbar konusuna yer verildikten sonra karşı taraftan para iadesi vs talepler söz konusu ise ıban bilgileri de bu bölümde yer almalıdır.Taleplerin çeşitlerine göre bu kısmı şekillendirmek mümkündür.

Açıklamalar kısmında ise ihtarın niteliğini somut olarak ortaya koyduktan sonra talebinizi veya ikazınızı net olarak karşı tarafa iletmeniz gerekmektedir.

Sonunda ise istemde bulunanın imzasına yer verilecektir.

İhtarnameyi dilekçeden ayıran ve resmi nitelik kazandıran zorunlu unsur ise tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü ve tarihidir.

Bu kısım noter tarafından hazırlanacaktır.

PTT’DEN İHTARNAME ÇEKİLEBİLİR Mİ ?

Yazımızın başlangıcında yer verdiğimiz üzere hukuki işlemlerde şekil serbestisi benimsenmiştir.

Bu bakımdan ihtarnamelerin sözlü olarak da dahil muhataba iletilmesinde bir sakınca yoktur.Ancak kanunda bazı ihtarnamelerin zorunlu olarak resmi şekilde yani noter vasıtası ile düzenlenmesi şartı aranmıştır.Uygulamada çok sık karşılaşılan temerrüt ihtarı buna  örnektir.

Yasal olarak noter vasıtası ile ihtar zorunluluğu bulunmadığı durumlarda PTT aracılığı ile muhataba ihtar veya ihbarımızı beyan edebiliriz.Ancak ihtarnamelerin zorunlu olmasa da noter aracılığıyla düzenlenmesindeki en önemli neden ispat kolaylığıdır.

PTT aracılığı ile ihtar çekilecekse dahi iadeli taahhütlü şekilde göndermek gerekir.

Adi posta şeklinde gönderilirse ihtarın muhataba ulaştığının ispatı mümkün olmayacaktır ve ihtar bir sonuç doğurmayacaktır.

Sitemizde yer alan onlarca ihtarname örneğine aramalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etiket: Noterden ihtarname nasıl çekilir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir