Nafaka artırım dava dilekçesi

nafaka artırım dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

nafaka artırım dilekçesi

………. AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI………….…….:              …- T.C.NO: …

ADRES……………….. :

DAVALI………………..:

KONU………………….:  Yoksulluk nafakasının artırılması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

MK 176. Maddesinde  “Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” Denilmektedir.

Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra lehime aylık …TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilmiştir. Aradan geçen sürede  aldığım nafaka ihtiyaçlarımı karşılamamaktadır. Bu nedenle, nafakanın güncel ekonomik şartları dikkate alınarak artırılması için mahkemenize başvuru zarureti hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : HMK. , MK. ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             :  ….Mahkemesinin ../… E. Sayılı ilamı, Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması, Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle aylık ……. olan yoksulluk nafakasının ……. artırılarak  aylık ……. ye çıkartılmasına,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

 

DAVACI

 

 

nafaka artırım dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir