Müdafii ne demek ?

müdafi ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

müdafi ne demek ?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 2’nci maddesinde yer alan tanımlar kısmında müdafi ne demek sorusu hukuki manada açıklığa kavuşmuştur.Buna göre ; Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatıdır.

Müdafi terimi savunma, müdafaa etmekten gelir,bilindiği gibi ceza davasında sav yani iddiada bulunan suç isnat eden makam savcıdır.Bununla birlikte bu iddialara muhatap olan kişi soruşturma aşamasında şüpheli,kovuşturma yani mahkeme aşamasında sanıktır.Sanık veya şüpheli savunma pozisyonundadır ve savunmaya yardımcı olacak, bu görevi yerine getirecek avukata da müdafii denilmektedir.

Her müdafii avukattır,ancak  avukatın yaptığı her iş ve işlemi müdafilik kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.Avukatın ceza yargılaması kapsamında savunma kısmında yani şüpheli veya sanığa vekalet ederken yaptığı iş ve işlemler müdafilik görevinin kapsamındadır.Zira  avukatın ceza davasında mağdur tarafı da temsil etmesi mümkündür bu durumda müdafilikten değil vekillikten söz edilecektir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 2’nci maddesinde yer alan tanımlar kısmında vekil şu şekilde tanımlanmıştır;katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukattır.

Kanun her davaya ilişkin olarak zorunlu müdafi i tayinine gerek duymamıştır.Kanunda belli suçlara ilişkin olarak yapılacak soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin bir müdafi eşliğinde yapılması gerektiği belirtilmiş ise  zorunlu müdafilikten bahsedilebilecektir.

 

 

 


 


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir