Merkezi yerleştirme dilekçe örneği

merkezi yerleştirme dilekçe örneği

merkezi yerleştirme dilekçe örneği 2018

Yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslara sayfanın sonunda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.


 

 

….. ÜNİVERSİTESİ

….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

……………………Üniversitesi……………………………Fakültesi……………………… Bölümü ………… öğretim programı öğrencisiyim.

MeslekYüksekokulunuz/Yüksekokulunuz/Fakülteniz …………………..………………. Bölümünün ….. sınıfına Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ek madde 1 den yararlanarak Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …./…./2018

Adı-Soyadı

İmza

T.C. Kimlik No:

İrtibat No:

Adres:

 

Ekler:

  1. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  2. Ders İçerikleri ve Ders Planı. (Onaylı)
  3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)
  4. ÖSYM Sonuç Belgesi.
  5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  6. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.

 

merkezi yerleştirme dilekçe örneği İNDİR WORDYatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslara tıklayarak ulaşabilirsiniz

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir