Memnu hakların iadesi dilekçe örneği

memnu hakların iadesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

memnu hakların iadesi dilekçe örneği


… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

                                                                                                      ……….

TALEP EDEN :

VEKİLİ :

TALEP KONUSU :Memnu haklarının iadesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR;

Müvekkil hakkında … suçu nedeniyle …. Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …. Esas ….karar sayılı kararı ile verilen … yıllık hapis cezası kesinleşmiş ve infaz edilmiştir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca  “Yasaklanmış hakların geri verilmesi” başlıklı 13/A maddesine göre; “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanununda yer alan şartların gerçekleşmesi ile birlikte cezanın infazının ardından geçmesi gereken yasal süre olan üç yıllık süre tamamlanmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle ilgili kararla yasaklanan hakların iadesi talebiyle mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : CMK, TCK ve 5352 S. K. m. 13/A

HUKUKİ DELİLLER : …..Ceza mahkemesinin … sayılı kararı ve diğer yasal deliller.

TALEP VE İSTEM SONUCU:Yukarıda arz edilen sebeplerle müvekkilin memnu haklarının iadesine karar verilmesini arz ederiz.  …/…/…

TALEP EDEN VEKİLİ

Av. …

EKLER;

1-) ….. Ceza mahkemesinin … sayılı kararı,

2-) Adli sicil kaydı,

3-)Vekaletname.


 

 

Etiket: # memnu hakların iadesi dilekçe örneği

          # memnu hakların iadesi dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir