Markanın hükümsüzlüğü davası dilekçe örneği

markanın hükümsüzlüğü davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

markanın hükümsüzlüğü davası dilekçe örneği


FİKRÎ VE SINAΠHAKLAR HUKUK MAHKEMESİNE

                                                ……

DAVACI                                      :

ADRES                                       :

VEKİLİ                                        :

DAVALI                                       :

KONU                                         :Markanın hükümsüzlüğüne, Markanın sicilinden terkinine karar verilmesi, Tazminat, Tecavüzün Önlenmesine karar verilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR                           :

Müvekkil şirket …. sektörü ile uğraşmaktadır, iştigal alanı olan … konusunda müvekkil şirketçe yaratılan ve …. markası Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir ,tescil edilen …. markası ile firma bünyesinde .. üretimi yapılmaktadır.

Anılan marka ile üretilen ürünler .. piyasasında ciddi bir tüketici kitlesi tarafından beğeniyle kullanılmış, söz konusu markanın mevcut tanınırlığına ulaşabilmesi için .. yıl süresince …tl reklam harcaması yapılmıştır.

Müvekkil şirket tarafından TPE nezdinde tescilli asli unsuru ... olan ..., ... ve ... nolu markanın  ….. vs. hizmetler, …. hizmetleri, …. hizmetleri, … hizmetleri olmak üzere … hizmetleri olmak üzere …. kullandığını, davalı tarafın da "..." markasını …. hizmetleri, … hizmetleri olmak üzere kendi adına …. tescil ettirdiği anlaşılmıştır.

Dava konusu markalanın asli unsurunun "..." olması, yazılım ve anlam benzerliği nedeniyle ayırt edilemeyecek derece benzer olduğu kolayca anlaşılmaktadır.

Davalı adına tescilli ... ve ... başvuru numaralı markaların, marka ticareti yapmak maksadıyla ve hukuk yollarını dolanmak yoluyla kötüniyetle ….. Sınıflarda tescil edilmiş olduğunun tespiti ile Sınai Mülkiyet Kanunu md.6/9, md.25 uyarınca söz konusu markaların kötüniyetli tescil edilmiş olmaları dolayısıyla terkini ile markaya tecavüzünün tespiti, refi, tazminat ve tecavüzün önlenmesi maksadıyla iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  :  556 S. KHK. m. … ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                 : … belgeleri, … ürünler,  tanık beyanları ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                   : Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin markasına tecavüzün tespit ve önlenmesini, davalı adına ... no ile tescilli "..." markasının 3.şahıslara devrinin ve kullanımının önlenmesini, hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini, ... internet sitesinin erişime kapatılmasını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik … TL maddi, … TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.

…/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

Etiket : markanın hükümsüzlüğü davası dilekçe örneği

            markanın hükümsüzlüğü davası dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir