Mahkemede tanık olmak sicile işler mi?Mahkemede tanık ceza alır mı?

avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği İNDİR PDF
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mahkemede tanık olmak sicile işler mi ? Mahkemede tanık ceza alır mı ?


Bu yazımızda Mahkemede tanık olmak sicile işler mi ? Mahkemede tanık ceza alır mı ? sorularını yanıtlamaya çalışacağız.

Mahkemede tanık olmak sicile işler mi ? Sorusunun cevabını  bulabilmek için  5352 sayılı Adli Sicil Kanunu incelemekte fayda vardır.

Adli sicil kanunun 4’ncü maddesinde adlî sicile kaydedilecek bilgiler başlığında kaydedilecek bilgiler sayılmıştır.Buna göre;

(1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;
a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
2. Koşullu salıverilme kararı,
3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
2. (Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar, Adlî sicile kaydedilir.
(2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kişilerin adlî sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Görüleceği üzere  Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.Mahkumiyet hükmünden anlaşılması gereken bir suç neticesinde mahkemece ceza verilmesi ve bu cezanın kesinleşmesidir.Tanıklık kamu görevidir.Yerine getirilmesi zorunludur.Bu nedenle tanıklık yapmanın ceza gerektirir bir yönü kesinlikle bulunmamaktadır.Hal böyle iken tanıklığın adli sicile işlemesi söz konusu değildir.

Mahkemede tanık ceza alır mı ?Sorusunun cevabına gelecek olursak mahkemeye tanık olarak çağrıldığınızda bir kamu görevini yerine gitmek için mahkemede bulunursunuz.Bu nedenle tanıklıktan dolayı ceza almanız söz konusu değildir.Ancak Türk Ceza Kanunun da yer alan hükme göre yalan tanıklık suçtur.Mahkemede yalan ifadelerde bulunursanız ve bu tespit edilir,şikayet edilirseniz ceza alma ihtimaliniz bulunabilir.Ancak belirttiğim gibi mahkeme tanık hakkında cezaya hükmetmez.Bilindiği gibi kişilerin cezalandırılması için öncelikle haklarında bir soruşturma olması gerekmektedir.Bu soruşturmanın ardından iddianame düzenlenerek yargılama başlamaktadır.Hakkınızda böyle bir süreç var ise zaten tanık değil sanık veya şüpheli olmanız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir