Mahkemede keşif nasıl yapılır

mahkeme keşif nasıl yapılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Keşif Nedir ?

Mahkeme keşif nasıl yapılır sorusunun yanıtına geçmeden önce keşfin ne olduğunu açıklamak gerekir.

Keşif,davaya bakan hakimin veya mahkeme heyetinin olay yeri veya uyuşmazlık konusunun bulunduğu yerde davanın çözümü,olayın aydınlatılması için bizzat inceleme yapması ve bunu kayıt altına almasıdır.Daha iyi kavranması için keşif terimi,olay yerinde veya uyuşmazlık konusu yerde duruşma yapılması şeklinde açıklanabilir.

Mahkeme keşif nasıl yapılır ?

Mahkemelerce dava konusu olayın aydınlatılmasında karara bağlanmasında kimi zaman keşif yapılması yoluna başvurulmaktadır.Keşif ile mahkeme heyeti ya da hakim dava konusu olaya ilişkin olarak bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmaktadır.

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri kanununda bu önemli yargısal sürece ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Uygulamayı ve kanun maddelerinde yer alan düzenlemeleri her iki kanun bakımından inceleyelim.

Hukuk yargılamalarında keşif kararını,hukuk mahkemesi hakimi taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden alabilir.

Keşif ile hakim uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yapar.

Hâkimin keşif esnasında aynı zamanda bilirkişi yardımına başvurması mümkündür.

Keşfi kararı alan ve dosyaya bakan mahkeme yapar.Ancak mahkemenin yargı yerinin dışında yapılacak keşif işleminde keşfin yapılacağı yerde bulunan mahkemeyi istinabe suretiyle görevlendirerek keşfin yapılması mümkündür.Bu halde keşif tutanakları dosyaya eklenir.

Keşfin yeri ve zamanı mahkeme tarafından tespit edilir. Taraflar hazır iseler huzurlarında, aksi taktirde yokluklarında yapılır.

Mahkeme keşif sırasında tanık ve bilirkişi dinleyebilir.Keşif ile hakim veya mahkeme heyeti olayın ya da uyuşmazlığın nerede, ne zaman, nasıl gerçekleştiğini bilfiil tetkik eder.

Keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve beyanları içeren bir tutanak düzenlenir. Plan, çizim, fotoğraf gibi belgeler de tutanağa eklenir.

Mahkeme, bir olayın nasıl geçmiş olabileceğini tespit için temsili uygulama da yaptırabilir.Olay anını canlandırabilir.

Ceza yargılamasında yapılacak keşifte,şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır
bulunabilirler.

Hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler.

Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâllerde
keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir.

Keşfi yapılmaması kimi davalarda Yargıtay tarafından bozma nedeni olarak görülmektedir.

Keşif ücretini kim öder ?

Davacı dava dilekçesinde keşif deliline dayanmışsa keşif harcı avansı ile ulaşım giderlerini ödemekle yükümlüdür.Bunlar dava giderlerindendir ve dava sonuçlandığında haksız çıkan taraf üzerinde kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.