Maaş haczine itiraz dilekçe örneği

maaş haczine itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

maaş haczine itiraz dilekçe örneği


…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO :201. /   … Esas

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

BORÇLU :

ALACAKLI :

KONU :Kurumumuza tebliğ edilen maaş haczine ilişkin talebe karşı beyanlar hakkında.

AÇIKLAMALAR;

İcra Müdürlüğünüzce yürütülmekte olan … esas sayılı takip dosyasına ilişkin olarak …/…/… tarihli ve maaş haczi konulu müzekkere firmamızca …/…/… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Borçlu olarak belirtilen ….isimli çalışanımızın maaşının ¼’üne haciz konulduğu söz konusu müzekkereden anlaşılmaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu çalışan ekte yer alan sgk işten ayrılış bildirgesinde de görüleceği üzere  …/…/… tarihinde firmamızla olan iş akdini feshederek, firmamızla olan tüm ilişkisini sonlandırmıştır.

Arz edilen nedenle ismi geçen çalışanın firmamızla bir bağlantısı ve maddi – sosyal alacağı bulunmadığından söz konusu maaş haczi talebine itiraz etmekteyiz.

 

3’ncü Şahıs

Ad Soyad

Ek:


 

 

 

 

Etiket: #   maaş haczine itiraz dilekçe örneği

Etiket: # maaş haczine itiraz dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir