Veli izin dilekçe örneği

veli izin dilekçe örneği

Veli izin dilekçe örneği

 

……….. LİSESİ MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

Okulunuz öğrencilerinden………sınıfı……..numaralı ….. isimli öğrencinin velisiyim ….. nedeniyle MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 36. Maddesi doğrultusunda,öğrencinin …/…./….. – …/…./… tarihleri arasında izinli sayılmasını talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  …../…./…

Veli

       İmza

A D R E S :

 

 

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir