Tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesi örneği

kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi 2017
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi 2019


Danıştay kararına göre kart aidatı iadesi dilekçesini incelemek için tıklayınız.


       …..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

          

ŞİKAYET EDEN          : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                         :

ŞİKAYET EDİLEN       :  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe)

TALEP                          X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe) tarafından kredi kartı üyelik bedeli adı altında  haksız ve usulsüz olarak kesilen ….TL’nin tarafıma iadesi talebidir.

TALEP DEĞERİ           :  ..TL

AÇIKLAMALAR           :

X Bankası Anonim Şirketi den – kart numarası ile tarafıma ait olan kredi kartı sahibiyim.Adı geçen banka kredi kartıma ilişkin olarak yasal olarak alınmasına imkan bulunmayan Yargıtay,Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerince usulsüz olduğu defalarca ortaya konulan kredi kartı üyelik ücreti tahsil etmiştir.

Şikayet dilekçemin ekinde sunduğum ekstreden de açıkça anlaşılacağı üzere …/…./… tarihinde …TL bedel haksız ve hukuksuz olarak kesilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun aynı maddesinde haksız şartın varlığı halinde geçerli olan yaptırıma ilişkin olarak ‘Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.’ Hükmü yer almaktadır.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

Şikayet konusu vakıaya gelirsek adı geçen banka ile tarafımca yapılan sözleşmenin kanunda belirtildiği üzere önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşme olduğu,tarafımla müzakere edilmeden sözleşme düzenlendiği, bu durumun aleyhime dengesizliğe neden olduğu ortadadır.Kanun hükmü gereği haksız şart niteliğindeki kredi kartı aidatı adı altında tahsil edilen ücretin dayanağı olarak gösterilen sözleşme maddesinin haksız şart niteliğinde olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı hesabından, üyelik ücreti adı altında yapılan kesintinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla haksız ve hukuksuz olarak üyelik ücreti adı altında alınan …. Türk Lirası’nın iadesini talep maksadıyla bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Kredi kartı hesap özeti,kredi kartı fotokopisi,bankaya aidatın iadesi maksadıyla yazılan ihtarname ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle tarafımdan haksız olarak usul ve yasaya aykırı bir şekilde tahsil edilen … TL kredi kartı üyelik ücretinin yasal faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../….

             ŞİKAYET EDEN

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi 2019 İNDİR (word)

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi 2019 İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.