Kredi kartı aidat iade ihtarname I Tüketici Hukuku

kredi kartı aidat iade ihtarname
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kredi kartı aidat iade ihtarname örneği


2018 tarihli Danıştay kararına göre hazırlanmış kart aidatının iadesi talepli dilekçe için tıklayınız.


İHTARNAME

İHTAR EDEN        :

ADRESİ                 :

İHTAR EDİLEN     :

ADRESİ                 :

İHTAR KONUSU  :

İHTAR TARİHİ      :

AÇIKLAMA           :

Bankanız, …………………………………. no’lu Kredi Kartının sahibiyim.

…./…. / 2018 tarihli hesap ekstresinde Kredi Kartı aidatı adı altında ( ….…,00.-TL) miktarın kredi kartımdan kesildiğini tespit ettim.

Yapılan bu kesinti hukuka aykırıdır.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Kesilmiş olan bu bedelin kesintinin yapıldığı tarihten itibaren mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı uygulanarak iade edilmesine, aksi takdirde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve diğer ilgili tüm kanunların ve mevzuat hükmülerince yasal yollara başvuracağımı “İHTAR” ederim.

                                  İhtar Eden

                                  Ad, Soyad ve İmza

Kredi kartı aidat iade ihtarname İNDİR (word) 

Kredi kartı aidat iade ihtarname İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.