Kısıtlı yararına araç alım izni dilekçesi

kısıtlı adına araç alımı dilekçe
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kısıtlı adına araç alımı dilekçe

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                   ………….

DAVACI        :

DAVALI        :Hasımsız

KONU           : Kısıtlı adına araç alımına ilişkin araç alım izni talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Kızı/oğlum ….nın vasisi olarak …. Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararı ile atanmış bulunmaktayım.Çocuğum kendine bakamayacak durumdadır ve bakımı tarafımca karşılanmaktadır.Sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşamaktadır.Tedavisi maksadıyla sürekli olarak hastaneye gidip gelmesi gerekmektedir.Bu durum ciddi maddi külfetlere neden olmaktadır.Bu nedenle kızım adına araç alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşbu nedenle kısıtlı adına araç alınması için mahkemenizden izin yetkisi talep ediyorum .

HUKUKSAL NEDENLER : MK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve Her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda izah edilen ve re’ sen göz önüne alınacak diğer nedenlerle birlikte kısıtlı adına araç alımı için izin ve yetki verilmesine karar verilmesini saygılarımla kısıtlı adına arz ve talep ederim.

                                                                                                                                          DAVACI

EK: Aile nüfus kayıt örneği

….Mahkemesinin vasi tayini kararı

Kısıtlı adına araç alımı dilekçe örneği İNDİR WORD

Kısıtlı adına araç alımı dilekçe örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir