Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçe örneği

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçe örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ : Ad Soyad,T.C Kimlik No:

ADRES :

ŞÜPHELİ : Ad Soyad

ADRES:

SUÇ : Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli ikamet ettiğim dairenin üst katında ikamet etmektedir.Gece geç saatlerde dahil olmak üzere gün ve saat mefhumu olmaksızın yüksek seste müzik dinlemektedir.Bu konuda kendisini defalarca uyarmama, evde küçük çocuğum olduğunu,sesten dolayı uyku düzenimizin bozulduğunu ifade etmeme rağmen,alaycı saygısız şekilde cevap vermekte,uyarıdan sonra müziğin sesini daha da yükseltmekte.

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.(Türk Ceza Kanunu md. 123)

Şüphelinin saldırılarının sıklığı ve her uyarıdan sonra gürültüyü artırması,maksadının ve kastının müzik dinlemek olmadığı,sırf huzurumu ve sükunumu bozma maksadında olduğunun açık göstergesidir.

Şüphelinin eylemi Türk Ceza Kanunun 123’ncü maddesinde düzenlenen suçun unsurlarını oluşturmaktadır.Şüpheliden şikayetçi olduğumu beyanla,şüpheli hakkında soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK.123 md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                          Şikayetçi

İmza

Ad Soyad

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçe örneği İNDİRME LİNKİ

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu nedir ?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin, psikolojik ve ruhsal bakımdan rahatsız edilmemesi ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu suçun oluşabilmesi için, kanun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma yada aynı maksatla, hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerini bir kez yapmasının yeterli olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi  2016/12304 E.  ,  2018/13785 K.”

Suçun failinin eyleminin sırf huzur ve sükunu bozma kastıyla süreklilik arz eden bir eylem olması,özel kastının da mağdurun huzurunu kaçırmak olması gerekmektedir.Fail bunu gürültü yaparak ya da binlerce mesaj atarak ,sürekli arayarak veya başka şekilde gerçekleştirebilir.

 

Etiket: Cumhuriyet başsavcılığına dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.