Kesinleştirme talebi dilekçesi

Kesinleştirme talebi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kesinleştirme talebi dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

KARAR NO:

DAVACI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

DAVALI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

TALEP KONUSU:Kararın kesinleştirilmesi,kesinleşme şerhinin düzenlenerek tarafıma verilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizce yürütülen …. Esas sayılı dava dosyası hakkında …/…/…. Tarih … karar numaralı hüküm ile …. Kararı verilmiştir.Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmiş olup taraflar istinaf hakkından feragat etmiştir.Feragat dilekçeleri dosyaya eklenmiştir.

Anılan nedenlerle dosyanın kesinleşme işleminin yapılarak düzenlenecek kesinleşme şerhinin bir suretinin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.  …./…./….

 

 

Davacı

İmza

Ad Soyad

 


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

KARAR NO:

DAVACI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

DAVALI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

TALEP KONUSU:Kararın kesinleştirilmesi,kesinleşme şerhinin düzenlenerek tarafıma verilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizce yürütülen …. Esas sayılı dava dosyası hakkında …/…/…. Tarih … karar numaralı hüküm ile …. Kararı verilmiştir.Mahkemenizin kararı davalı tarafından temyiz edilmiş olup,temyiz başvurusu ve karar düzeltme talebi Yargıtay …..’nci Dairesi kararı ile reddedilerek karar kesinleşmiştir.

Anılan nedenlerle dosyanın kesinleşme işleminin yapılarak düzenlenecek kesinleşme şerhinin bir suretinin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.  …./…./….

 

Davacı

İmza

Ad Soyad

 

 

Kesinleştirme talebi dilekçesi İNDİRME LİNKİ

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.