Katılan istinaf dilekçesi örneği

katılan istinaf dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

katılan istinaf dilekçesi örneği


………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN KATILAN :

KATILAN VEKİLİ :

KONU : …………..Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

…………..Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı ile .. suçundan yargılanmakta olan sanığın … nedenlerle atılı suçtan beraatına karar verilmiştir.

Mahkemenin anılan karar usul ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

Sanık …. iddianamede suçlandığı  …… suçunu işlemiştir.Dava dosyasında yer alan savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporu ve delillerde bunu açıkça ortaya koymaktadır.

…..

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ve resen göz önüne alınacak diğer sebeplerle;

……..Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın kaldırılarak hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.

Katılan Vekili


Katılan istinaf dilekçesi örneği indir word

Katılan istinaf dilekçesi örneği indir pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir