Karşı dava açma süresi nedir ?

karşı dava açma süresi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karşı dava açma süresi ve karşı dava konusu ile alakalı bir çok sorunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.Cevap için sorunun üzerini tıklamanız yeterlidir.

Karşı dava nedir ?
 • Karşı dava,kişinin davalısı bulunduğu, görülmekte olan bir dava sürecinde, davacıya karşı aynı mahkemede, davaya konu olabilecek bir iddiada-talepte bulunmasıdır.
 • Yazımızın devamında yer aldığı üzere karşı dava açmanın bir takım şartları bulunmaktadır.
 • Usul ekonomisi açısından birbiri ile ilgili taleplerin ve iddiaların bir arada değerlendirilmesine imkan tanımaktadır.
 • Karşı dava ile kişinin yargılamadaki sıfatı "Davalı/Karşı Davacı" olacaktır.Diğer taraf ise "Davacı/Karşı Davalı" sıfatını alacaktır.
Karşı dava açma süresi nedir ?
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunun  133'ncü maddesine göre"Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır."
 • Davaya cevap dilekçesi ile veya esasa cevap süresinde karşı dava açma imkanı tanınmıştır.Buna göre "Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır."
 • Karşı dava açma süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta geçmesiyle sona erer.Burada ifade edilen son tarihtir,öncesinde karşı dava açmak mümkündür.Bu  cevap dilekçesi ile veya ayrı bir dilekçe ile yapılabilir.
Kanunun cevap süresinin uzatılmasına imkan tanımıştır.Bu durumda karşı dava açma süresi de verilen ek süre kadar uzayacaktır.  
Karşı dava neden açılır ?
 • Karşı dava, halihazırda devam etmekte olan bir davada davacının talebi ve iddiasının karşısında davalının da davacı ile anlaşmazlığının-uyuşmazlığının bulunduğunu ve bunun davacının açtığı dava ile irtibatının bulunduğunu kısa yoldan ifade etmesini sağlamak amacıyla açılır.
 • Bu sayede aynı mahkeme karşılıklı anlaşmazlıklar hakkında karar verecektir.
 • İlgili uyuşmazlıklarda farklı kararlar çıkmasının önüne geçilecektir.
 • Usul ekonomisi sağlanacak,süre emek ve zamandan tasarruf sağlanacaktır.
 • Halihazırda açılmış ve halen görülmekte olan bir dava bulunmalıdır.
 • Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas
 • veya mahsup ilişkisinin bulunması gerekmektedir.
 • Açılmış ve halen görülmekte olan bir dava bulunuyor ise takas veya mahsup ilişkisi olmasa bu davalar arasında bağlantı bulunması karşı dava açmak için yeterlidir.

Karşı dava açma süresi,davalıya cevap dilekçesinin tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta geçmekle sona erer.Ancak mahkemece cevap süresinin uzatılmasına karar verilir ise cevap süresi ile birlikte karşı dava açma süresi de uzar.

 • Karşı dava cevap dilekçesi ile açılabileceği gibi cevap dilekçesinin haricinde davalı olunan mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılması mümkündür.
 • Cevap dilekçesinde karşı dava açılacak ise ilk açılan davaya ilişkin olarak davalı sıfatıyla beyan ve savunmalarımıza dilekçemize yer verdikten sonra "karşı davam" şeklinde bir başlık açarak burada davanıza ilişkin talep ve beyanlarınıza yer vermenizde fayda vardır.
 • Ayrıca dilekçenizin başlık kısmının altına görünebilecek şekilde "Karşı dava taleplidir."şeklinde not  düşerseniz cevap dilekçesi sanılarak dosyaya eklenmesinin önüne geçilmesini sağlamış olursunuz.
 • Karşı dava talepli cevap dilekçenizi veya dava dilekçenizi hazırladıktan sonra ilk davanın açıldığı mahkemeye teslim etmeniz yeterli olacaktır.
 • Dilekçe başlığı dava açılırken davaya bakacak mahkeme bilinmediğinden "Nöbetçi .. Mahkemesine" şeklinde yazılacakken karşı davada,davaya bakacak mahkeme belli olduğundan,davalı olduğunuz mahkemenin adını yazarak hazırlamanız gerekmektedir.
 • Karşı dava dilekçe örneği için tıklayınız.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunun 132/2 maddesine göre "Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir."
 • Bu durumda dava ayrı bir dava şeklinde devam edecektir.Ancak bu davanın diğer dava ile birleştirilmesini talep etmenin önünde yasal bir engel yoktur.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 166'ya göre "Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. "
 • Karşı dava açmadan boşanma talebinde bulunmak mümkün değildir.Karşı dava açmaksızın boşanma davasının davalısı olarak boşanma talep ederseniz, karşı dava olmadığından boşanma talebiniz hakkında karar verilmez.
 • Karşı boşanma davasının, boşanma talepli dava dilekçesinin size tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde açılması mümkündür burada ifade edilen karşı boşanma davası açılabilecek son süredir.Bunun öncesinde de esasa cevap süresinde karşı dava açmak mümkündür.
 • Boşanmada karşı dava şartları;Karşı dava açacak kişinin davalı olduğu ,görülmekte olan bir boşanma davası bulunması gerekmektedir.
 • Karşı dava açmanın diğer şartı olan davalar arasında bağlantı bulunması şartı kendiliğinden bu dava bakımından gerçekleşecektir.

Mahkeme, asıl davayla karşı davayı birlikte inceler.Karşı dava kabul edildiği taktirde asıl dava yani açılan ilk davanın seyrine tabi olacak davacı bakımından,asıl davanın cevaba cevap süresi aynı zamanda karşı davaya cevap süresi olacak,ikinci cevap süresi de karşı davalı için cevaba cevap süresi olacaktır.

 • Karşı davada yetkili ve görevli mahkeme kanunda "dava olarak" nitelendirilen,yani davalı olduğunuz davanın görüldüğü mahkemedir.
 • HMK 13'e göre “Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme,karşı davaya bakmaya da yetkilidir.”
 • Zaten karşı davanın mantığında benzer talep ve iddiaların bir arada aynı mahkemede çözüme kavuşturulmaları olduğundan,başka bir mahkemenin görevli ve yetkili olacağı düşünülemez.

 

Harç tamamlattırılmadan diğer işlemler yapılmaz. Karşı davaya ilişkin harç süresinde yatırılmaz ise  harcının yatırılması için davalıya usulüne uygun olarak süre verilir (Harçlar Kanunu m. 30-32), harç eksikliği giderildiği takdirde davalının karşı davasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi mümkün olacakken, aksi halde; harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince  takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir