İştirak nafakasının kaldırılması dava dilekçesi

iştirak nafakasının kaldırılması davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iştirak nafakasının kaldırılması dilekçe örneği

………………. AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI………….…….:              …- T.C.NO: …

ADRES……………….. :

DAVALI………………..:

KONU……………….….:  İştirak nafakasının kaldırılması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

 Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra davalı lehine aylık …TL iştirak nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.İlamın kesinleşmesinden sonra düzenli olarak iştirak  nafakasını ödedim.

 …. doğumlu müşterek çocuğumuz … tarihi itibarıyla reşit hale gelmiştir.Bu nedenle Medeni Kanun hükümleri gereğince iştirak nafakasının şartları ortadan kalkmıştır.

Alternatif  müşterek çocuğumuz ….. sigortalı bir işte çalışmaktadırlar.Buna ilişkin SGK kayıtları dilekçe ekinde sunulmuştur.

Arz ve izah edilen nedenlerle ………. Aile Mahkemesi’nin …….. Esas, ……….. Karar sayılı ilamı ile hükmedilen iştirak nafakasının kaldırılması talebiyle mahkemenize başvurulma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : HMK. , MK. ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                :  ….Mahkemesinin ../… E. Sayılı ilamı, Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması, Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle aylık ……. olan iştirak nafakasının ……. kaldırılmasına,

 Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …../…./…

Davacı

İştirak nafakasının kaldırılması dilekçe örneği İNDİR (word)

İştirak nafakasının kaldırılması dilekçe örneği İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir