İstinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir?

istinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

istinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir ?

Yerel Mahkemelerin Kararlarına karşı kanun yolu olan İstinaf başvurusu diğer adıyla Bölge Adliye veya Bölge İdare Mahkemeleri kararlarına karşıda itirazda bulunmak mümkündür.Bu itiraz Yargıtay’a yapılacaktır.Ancak İstinaf mahkemelerinin vermiş olduğu tüm kararlara karşı Yargıtay’a başvurmak mümkün değildir.Bu kararlardan bazıları şunlardır;

• Miktar veya değeri 25.000 TL’yi (dâhil) geçmeyen davalara ilişkin
kararlar.
• 5521 S. İş Mah. K. . 8/3 e göre, 5.000 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin
kararlar
• İİK m.364, 10.000TL’yi geçmeyen davalara ilişkin kararlar

•Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen davalara ilişkin kararlar
(Kat Mülkiyeti K. dan doğan taşınmaz aynına ilişkin davalardır HARİÇ).

•Yetki ve görev uyuşmazlıkları ile merci tayinine ilişkin kararlar.

•Çekişmesiz Yargı işlerinde verilen kararlar (HMK m. 382, 387)
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kararlar (Soybağına ilişkin
sonuç doğuran davalar HARİÇ).

•Hukuki veya fiili engel sebebiyle davanın başka bir mahkemeye nakli kararlar.
•Geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin kararlar. (HMK 389, 406)

HMK Madde 365 – (1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece
mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi
hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir? Sorusunun cevabı;

  1. Kararı veren Bölge Adliyesi Hukuk Dairesine ,
  2. Yargıtay’ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine,
  3. Temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daresine ,
  4. İlk derece mahkemesine verilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir