İşten ayrılma ihbar dilekçesi örneği

İşten ayrılma ihbar dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşten ayrılma ihbar dilekçesi örneği hazırlanmasında  ihtiyaç duyulacak, kanunda öngörülen ihbar sürelerinden kısaca bahsetmek gerekmektedir.

Kanun gereği belirsiz süreli iş akdinin feshinden belli süreler öncesinde, feshin muhatabına bildirimde bulunmak gerekmektedir.

Fesih ihbar süresine uyulmazsa tazminat yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.Kanun tarafından getirilen bu yükümlülük işveren ile birlikte işçi içinde öngörülmüştür.

Fesih bildiriminin ardından kanunda yer alan sürenin geçmesi ile iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Buna göre;

İş Kanunu Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a)İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b)İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c)İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İş sözleşmesinin feshinde işveren için yazılı şekil şartı aranmamış iken işçinin sözleşmeyi feshinde şekil şartı öngörülmemiştir.(Bkz. İş Kanunu 19 )

Ancak ispat kolaylığı açısından noterden fesih bildirimi yapmakta fayda vardır. (ilgili dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.)

İşten ayrılma ihbar dilekçesi örneği

………. ANONİM ŞİRKETİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu:İşten ayrılma bildirimi hk.

 

Firmanızın … ili … ilçesi …. ‘de yer alan … isimli şubesinde  …/…/…. tarihinden itibaren …. personeli olarak görev yapmaktayım. …. nedeni ile iş akdimi sonlandıracağımı ihbar eder, …/…/… tarihinden itibaren ihbar süresi olan …. hafta sonrasında iş akdimin sonlandırılmasını,iş akdimin feshi nedeniyle hak kazanacağım kıdem tazminatı ve diğer tüm maddi ve sosyal haklarımın tarafıma ödenerek çıkış bildirgesinin düzenlenmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

…/…/…

İmza

 Adı Soyadı

 

İŞÇİNİN;

Adı ve Soyadı             :

SGK No                      :

İkametgah Adresi       :

Tel                              :

 

Ek:

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçe örneği

Haklı nedenle istifa dilekçesi örneği 2019

İşten ayrılma ihbar dilekçesi örneği (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.