Islah dilekçesi örneği

Islah dilekçesi örneği

ıslah dilekçesi örneği

 

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO : ….. esas

DURUŞMA GÜNÜ :

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU : Dava Değerinin Islah Yoluyla Arttırılması Talebimdir.

HARCA ESAS DEĞER : ….TL

AÇIKLAMALARIM :

1) Dava dilekçemde belirttiğim gerekçelerle mal rejiminin tasfiyesine ilişkin hükümlere dayanarak açmış olduğum iş bu davada edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi kapsamında alacağımın tespit edilerek tarafıma ödenmesini talep ettim.

2)Dava dilekçemde ve .. sayılı duruşmadaki taleplerim doğrultusunda verilen ara karar gereği dava dosyası bilirkişiye tevdi edilerek incelenmesinin ardından bu kapsamda dosyaya sunulan … tarihli bilirkişi raporuna göre,talep ettiğim bedelin dava tarihi itibariyle karşılığının ….TL olduğu hesaplanmıştır.

3) Rapor çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre: ….TL olan talebimin TL arttırarak, toplamda …TL’ye yükseltiyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ıslah talebimin kabulü başta olmak üzere;

Dava dilekçemde talep ettiğim …TL değerindeki alacağın …TL arttırılmasıyla, toplamda …TL olan bedelin davalıdan tahsiline, tüm yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına dair karar verilmesini arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı

Islah dilekçesi örneği İNDİR WORD

Islah dilekçesi örneği İNDİR PDF

Etiket:Islah dilekçesi örneği

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir