İsim değiştirme davası dilekçe örneği

İsim değiştirme davası dilekçe örneği
Dilekçelerinizi biz hazırlayalım

isim değiştirme davası dilekçe örneği

Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                          ……..

…/…/…

DAVACI :

T.C. KİMLİK NO :

ADRES :

DAVALI : ….Nüfus müdürlüğü

DAVA KONUSU: Haklı nedenler sebebiyle isim tashihi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1)İsmim her ne kadar nüfus kayıtlarında “….” Olarak yer alsa da ailem,arkadaşlarım diğer sosyal çevremde ismimi “…” olarak bilinmektedir. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı sosyal  hayatım başta olmak üzere, birçok sorunla karşılaştım.Ad, kişiyi toplum içindeki diğer kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araçtır.Bu farklılık nedeniyle çeşitli karışıklıklar yaşanmaktadır bu durum tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

2)4721 sayılı kanun, 1587 sayılı kanun ve yargısal içtihatlara göre isim değişikliği talebinin haklı nedenlere dayanması gerekmektedir ve nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir.

3)Arz ve izah edilen nedenlerle nüfus kayıtlarında yer alan ……. ismimin ………. olarak değiştirilmesine karar verilmesini  talep etmek maksadıyla Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.,ilgili sair tüm delil

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamın kabulü ile,

Nüfus kayıtlarında “………….” olarak geçen ismimin “……………..” olarak değiştirilmesini ve bu isim değişikliğinin Nüfusa Kayıt ve Tesciline karar verilmesini yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasını arz ederim. ../../201.

EKLER:

  1. Nüfus kayıtları
  2. Tanık listesi

Davacı
İsim değiştirme davası dilekçe örneği İNDİR WORD

İsim değiştirme davası dilekçe örneği İNDİR PDF

 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir