İsim soyisim değiştirme davası dilekçe örneği

İsim değiştirme davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İsim değiştirme davası dilekçe örneği 2019

Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                          ……..

…/…/…

DAVACI :

T.C. KİMLİK NO :

ADRES :

DAVALI : ….Nüfus müdürlüğü

DAVA KONUSU: Haklı nedenler sebebiyle isim tashihi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1)İsmim her ne kadar nüfus kayıtlarında “….” Olarak yer alsa da ailem,arkadaşlarım diğer sosyal çevremde ismimi “…” olarak bilinmektedir. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı sosyal  hayatım başta olmak üzere, birçok sorunla karşılaştım.Ad, kişiyi toplum içindeki diğer kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araçtır.Bu farklılık nedeniyle çeşitli karışıklıklar yaşanmaktadır bu durum tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

2)4721 sayılı kanun, 1587 sayılı kanun ve yargısal içtihatlara göre isim değişikliği talebinin haklı nedenlere dayanması gerekmektedir ve nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir.

3)Arz ve izah edilen nedenlerle nüfus kayıtlarında yer alan ……. ismimin ………. olarak değiştirilmesine karar verilmesini  talep etmek maksadıyla Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.,ilgili sair tüm delil

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamın kabulü ile,

Nüfus kayıtlarında “………….” olarak geçen ismimin “……………..” olarak değiştirilmesini ve bu isim değişikliğinin Nüfusa Kayıt ve Tesciline karar verilmesini yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasını arz ederim. ../../201.

EKLER:

 1. Nüfus kayıtları

 2. Tanık listesi

Davacı


Soyisim değiştirme davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                     ……..

…/…/…

DAVACI :

T.C. KİMLİK NO :

ADRES :

DAVALI : ….Nüfus müdürlüğü

DAVA KONUSU: Haklı nedenler sebebiyle soyisim tashihi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

 • Soyismim her ne kadar nüfus kayıtlarında “….” olarak yer alsa da,bu soy isim hatırlamak istemediğim,küçük yaşımda beni ve annemi terk eden,kendisi ile maddi ve manevi bir bağım olmayan,kendisini hiç görmediğim,evladı ile hiç ilgilenmeyen, kendisini baba diye tanıtmayan bir kişinin soyadıdır,bu soyadını adını taşımaktan duyduğu sıkıntı duymaktayım.Bu soyismi kullandığım süre boyunca hatırlamak istemediğim hatıralarım canlanmakta manevi olarak elem duymaktayım.
 • 6.1934 gün ve 2525 sayılı Kanunun 10. maddesinin de yollamada bulunduğu Medeni Kanunun 26. Maddesi soyadı değiştirme işleminin yasal dayanağıdır. Bu maddeye göre haklı sebebin varlığı halinde ismin ( soyadının ) değiştirilmesi mümkündür.
 • “İsim ( öz veya soy ) kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. İsmin bu işlev niteliği onun sahibi olan kişi tarafından benimsenmesi ile anlam ifade eder. İsmini benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştiremeyen kişinin, ismini değiştirmek en doğal hakkıdır. Kişi genellikle belli bir soyadı ile doğar ve doğar doğmaz da ailesi tarafından konan bir isimle anılır. Bu kişi büyüyüp ergin oluncaya kadar öz veya soy ismini benimseyememiş onunla kendisini özdeşleştirememiş olmasına rağmen onu bu isimle veya soy ismiyle yaşamını sürdürmeye zorlamada hiç bir toplumsal yarar olamaz. Hal böyle olunca da, isim değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması, onun öncelikle dikkate alınması gerekir.” (Yargıtay 3’ncü Hukuk Dairesi  2.3.1989 tarih ,1989/1012 esas , 1989/2375 )
 • Kullanmak zorunda soyismim dilekçemin başlangıcında ifade ettiğim üzere kendimle özleştirmem mümkün olmayan,bu soyisimle yaşamanın vermiş olduğu elemi ve manevi yıkıntıyı sürekli yaşadığım bir soyisimdir.Bu soyisimle hayatıma devam etmemde hiçbir toplumsal yarar bulunmamaktadır.
 • “Medeni Kanun’un öngördüğü “haklı sebep” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri ileri sürülen sebebin ve yeni alınmak istenen isim veya soy isminin makul, toplum değerlerine ters düşmeyen ve özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikler bulunduğunun saptanmasıyla sınırlı olmalıdır.Önümüzdeki davada davacı, soy isminin değiştirilmesi konusunda iki nedene dayanmıştır. Bunlardan ilki, hiç görmediği, kendisi ile hiç ilgilenmeyen, kendisini baba diye tanıtmayan bir kişinin, ölmüş babasının, adını taşımaktan duyduğu sıkıntı; ikincisi de, dava tarihine kadar tanıdığı ve benimsediği bir soy ismiyle ( ismen soyadıyla ) çağırılmak için duyduğu istektir.” (Yargıtay 3’ncü Hukuk Dairesi  2.3.1989 tarih ,1989/1012 esas , 1989/2375 )
 • Yargıtay kararında da belirtildiği üzere “hiç görmediği, kendisi ile hiç ilgilenmeyen, kendisini baba diye tanıtmayan bir kişinin, ölmüş babasının, adını taşımaktan duyduğu sıkıntı;” soyisim değişikliğinde haklı neden olarak görülmüştür.
 • Kan bağının, duygu bağıyla tamamlanmadığı, onunla pekişip gelişmediği durumlarda tek başına bir sevgi-saygı ilişkisinin doğmasına yeterli olmadığı bir gerçektir.Hiç tanımadığım, görmediğim, baba diye bilmediğim ve olanak bulunduğu halde benim ile ilgilenmeyen,görmek istemeyen ve beni sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığım kişi ile kendimi duygusal açıdan baba-kız ilişkisi içinde görmemekteyim, onun soy ismini taşımak bana sıkıntı ve elem vermektedir.
 • Arz ve izah edilen nedenlerle nüfus kayıtlarında yer alan ……. soyismimin ………. Annemin soyadı olan …… olarak değiştirilmesine karar verilmesini  talep etmek maksadıyla Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.,ilgili sair tüm delil

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamın kabulü ile,

Nüfus kayıtlarında “………….” olarak geçen soyismimin “……………..” olarak değiştirilmesini ve bu isim değişikliğinin Nüfusa Kayıt ve Tesciline karar verilmesini yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ederim. ../../2018

 Davacı

EKLER:

 1. Nüfus kayıtları

 2. Tanık listesi
İsim değiştirme davası dilekçe örneği 2019 İNDİR WORD

İsim değiştirme davası dilekçe örneği 2019 İNDİR PDF

Soyisim değiştirme davası 2019 dilekçe örneği  İNDİR WORD

İLGİLİ BAĞLANTI: Bebek isim değiştirme dilekçesi

1 Yorum

 1. Emrullah Yanıtla

  Üstadım selamlar.1587 sayılı kanununun yürürlükten kaldırıldığını okudum bu kanunu gerekçe olarak sunmamızda bir sakınca varmıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir