İş kazası savcılık şikayet dilekçesi

iş kazası savcılık şikayet dilekçesi,
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş kazası savcılık şikayet dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ : Ad Soyad T.C. Kimlik No:

ADRES :

ŞÜPHELİ : ….. A.Ş. Firması Yetkilileri.

ADRES:

SUÇ : İş kazası nedeniyle yaralamaya sebebiyet verme ve resen tespit edilecek diğer suçlar.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

….. A.Ş. Firmasında … olarak çalışmakta iken …/…/… tarihinde ustabaşının talimatı ile  …. metre yüksekliğinde işimi yapmaya başladım.Çalışmanın başından itibaren iş güvenliği tedbirlerinin hiçbirine riayet edilmemekte idi,olay günü olduğu gibi yüksek yerlerde yapılan çalışmalarda güvenlik kemeri de kullanılmıyordu.Güvenlik kemerinin kullanılmamasına gerekçe olarak da çalışmanın yavaşlaması gerekçe gösteriliyordu.

…/…/… tarihi saat … civarında … isimli işçi ile birlikte çalışmaya devam ederken bastığım tahtanın kırılması sonucu …. Metreden toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralandım.Kollarımda,sırtımda çok sayıda kırık meydana geldi.Yaralanma nedeniyle … gün …. Hastanesi yoğun bakım ünitesinde kaldım.Halen yaralanma sonra kişisel ihtiyaçlarımı dahi zorlukla yerine getirmekteyim.

Türk Ceza Kanunu 89’ncu maddesi “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır.” Şeklindedir. Taksirle yaralama sonucu vücutta kemik kırılması meydana gelmiş ise cezanın artırılması öngörülmüştür.

Türk Ceza Kanununa göre; Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Dilekçemin başlangıcında da ifade ettiğim üzere,iş güvenliğine dair tedbirler işin yavaşlayacağı gerekçesi ile kaza riski öngörülmesine rağmen alınmamıştır.Mevcut tehlikeler işverene defalarca bildirilmesine karşın iş kazası göz göre göre meydana gelmiştir.Şirket yetkililerinin meydana gelen ve ağır şekilde yaralanmama neden olan olaya ilişkin bilinçli taksirle hareket etmiştir.

Arz  edilen nedenlerle şüphelilerin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemlerine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturulması ve yapılacak kovuşturma neticesinde cezalandırılmasının temini,gerekmekte ve talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK.89 md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

TARİH

                                                                                                                                  Şikayetçi

İmza

Ad Soyad

 

İş kazası savcılık şikayet dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.