İnfazın ertelenmesi dilekçesi

infazın ertelenmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

infazın ertelenmesi dilekçesi


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

                                                  ……

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN HÜKÜMLÜ :

İLAMAT NO :

SUÇ :

TALEP KONUSU :Cezanın infazının ertelenmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

…Asliye Ceza Mahkemesinin … suçundan hakkımda vermiş olduğu … aylık hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü istinaf itirazım ve temyiz başvurularımın  reddedilmesiyle …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiş ve infaz aşamasına gelinmiştir.

Yukarıda ilamat numarası belirtilen evrak ile cezamın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmam gerektiğini belirtir yazı …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

(Alternatif 1) Ekte de sunmuş olduğumuz doktor rağorundan anlaşılacağı üzere, hamile olup önümüzdeki yakın bir zaman içinde doğum yapacağım. Cezaevine girmem halinde ,hem doğacak olan çocuğum, hem de benim hayatım tehlikeye girecek, telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.

Hapis cezasının infazı, hamile olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur (5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/4).

Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkradaki gibi infazın ertelenmesi için öngörülen süreyi, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde geçirirler.

(Alternatif 2) Dilekçemin ekinde yer alan sağlık raporundan anlaşılacağı üzere …. Hastalıklarım bulunmaktadır. Cezaevine girmem halinde tedavim yarım kalacak ve düzenli olarak yaptırmam gereken tetkik ve tedaviler yarım kalacaktır.

5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16/2 maddesinde “Akıl hastalığı dışında diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur.

Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.” ve aynı kanunun 16/6 maddesi “Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.” Şeklindedir.

Arz ve izah edilen nedenlerle göstermiş olduğum mazeretime binaen iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK’nın ilgili hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  …/…/…

 

EK:

Hükümlü


 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi

Hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

Etiket: infazın ertelenmesi dilekçesi

           infazın ertelenmesi dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir