İlçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği 2018

ilçe seçim kuruluna dilekçe örneği

ilçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği

seçim görevi iptal dilekçesi 2018

seçimde görev almamak için dilekçe örneğiİLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                  …….

…/…/2018

GÖREVLENDİRELİNİN;

ADI SOYADI                       :    

ADRES                                :

GÖREV YERİ                      :

İTİRAZ KONUSU

GÖREVLENDİRME           :

KONU                                  :Seçim görevinin iptali talebimden ibarettir

AÇIKLAMALAR                 :

……. olarak görev yapmaktayım. 24 Haziran 2018 günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ….. da bulunan …. numaralı sandıkta sandık başkanı olarak görevlendirildiğime ilişkin tebligat … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.Söz konusu görevlendirme bilgim ve kabulüm dışında yapılmıştır.

Bu hususta 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22’nci maddesi şöyledir;” İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.”

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere seçim görevi tevdi edilen görevlinin,görevi ifa etmeye mani bir hali olması durumunda bu görevi kabul etmeme imkanı vardır…… durumumun bu görevi ifa etmeme mani teşkil edeceği taktir edilecektir.Hal böyle iken  söz konusu görevlendirmeyi kabul etmem mümkün değildir.Mazeretimin kanunun ilgili maddesi kapsamında mani hal olarak kabulü ile görevlendirmenin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Ek

Kimlik Fotokopisi

Görevlendirme yazısı

seçim kurulu görev iptal (sandık başkanlığı) dilekçesi İNDİR WORD

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                              ……..

İTİRAZ EDEN                    :

İTİRAZIN KONUSU          :……… Nolu Sandık Kurulu’nun … tarih …. sayılı kararı.

ADRES                               :

TEL                                     :

AÇIKLAMALAR                 :

24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ……… Nolu Sandık Kurulu … nolu tutanakla………………………………………………… kararı vermiştir.

Kanuna,yasaya,genelgelere,YSK uygulamalarına,kararlarına,genelgelerine aykırı şekilde tesis edilen yukarıda arz ve izah edilen karara/uygulamaya 298 Sayılı Kanunun 110-132. Maddeleri kapsamında  itirazda bulunuyorum. İtirazıma ilişkin kararın sonucun ivedilikle ilgili Sandık Kurulu’na ulaştırılmasını ve hukuka aykırılığın giderilmesine karar verilmesini talep ederim.

 24.06.2018

Saygılarımla,

                                                                                                                                                             Ad/Soyad

Ek:                                                                                                                                                         İmza:

…. No’lu Sandık Kurulu Kararı

Kimlik Fotokopisi

 İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                              ……..

 

…./…/…

 

KONU                               :Seçim görevinin iptali talebimden ibarettir

GÖREVLENDİRELİNİN   ;

ADI SOYADI                     :

ADRES                              :

GÖREV YERİ:

İTİRAZ KONUSU

GÖREVLENDİRME         :

AÇIKLAMALAR               :

…. Okulundan … öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 24 Haziran 2018 günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ……… Nolu Sandık Kurulunda … olarak görevlendirildiğime dair tabligat … tarihinde tarafımca tebellüğ edilmiştir.Ancak söz konusu görevlendirme bilgim ve kabulüm dışında yapılmıştır.

Bu hususta 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 23’ncü maddesi şöyledir.” İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.”

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere seçim görevi tevdi edilen görevlinin,görevi ifa etmeye mani bir hali olması durumunda bu görevi kabul etmeme imkanı vardır.Bu kapsamda …. nedenlerle söz konusu görevlendirmeyi kabul etmem mümkün değildir.Mazeretimin kanunun ilgili maddesi kapsamında mani hal olarak kabulü ile görevlendirmenin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

Ad/Soyad

 İmza:

Ek

…. Sayılı görevlendirme kararı

Kimlik Fotokopisi

 

 

 

ilçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği İNDİR WORD

seçim kurulu görev iptal dilekçesi İNDİR WORD


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir