İlamsız takipte ödeme emri ne demek

ilamsız takipte ödeme emri ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İlamsız takipte ödeme emri ne demek ?

İlamsız takipte ödeme emri gönderilmesi,ilamsız ,icra takibinin aşamalarından biridir.ilamsız icra takibinin başlangıcı ve devamı sürecini kısaca açıklayacak olursak;

İlamsız icra takibi, alacaklının ya da alacaklı olduğu iddiasında olan kişinin alacağının tahsili için icra müdürlüğünden talepte bulunması ile başlar.

İcra takip talebi “Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri” gibi bilgileri içermelidir.

İcra müdürü takip talebinin İcra İflas Kanununda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler.Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.İcra Müdürlüğü takip talebindeki şekil unsurlarının varlığını inceler,borcun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapmaz.Kanun da kendisine böyle bir görev yüklememiştir.

Teorik olarak gerçekte bir borcunuz olmasa da hakkınızda ilamsız takip talebinde bulunularak,ödeme emri gönderilip bir miktar borcu ödemeniz istenebilir.

Ancak bunun önüne geçebilmek için ödeme emrine itiraz ile takibin duracağı hükmü kanunda yer almaktadır.İtiraz ile itirazın haksız olduğunu ispatlama yükümlülüğü karşı tarafa geçer.

İcra müdürlüğünün düzenlediği bu belge,ilamsız takipte ödeme emri olarak adlandırılır.

Ödeme emri özü itibariyle “Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi ya da  ödeme emrinde itiraz edilmesi gerektiği “ ihtarını içerir.

Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir.

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.Aksi halde ilamsız icra takibi kesinleşecek ve haciz aşamasına geçilecektir.

Ödeme emrine yapılan itiraz ilamsız icra takibini durdurur. Takibin durmasıyla hamlede bulunma sırası takibi başlatan tarafa yani ödeme emri gönderilmesini talep eden tarafa geçer.

Alacaklı/Alacaklı olduğunu iddia eden tarafın ödeme emrine yapılan itirazın iptali için mahkemeye başvurması gerekir.

İlgili Bağlantı: İlamsız takiplerde ödeme emri örneği

Etiket: İlamsız takipte ödeme emri ne demek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.