İlamsız icra takibine itiraz sonrası ne olur

ilamsız icra takibine itiraz sonrası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İlamsız icra takibine itiraz sonrası ne olur ?

İlamsız icra takibi,alacaklı veya alacaklı olduğu iddiasında olan tarafın talebi ile başlamakta ödeme emri ile devam etmektedir.Ödeme emrini tebellüğ eden borçlu veya borçlu olduğu iddia edilen taraf ise kanun gereği ödeme emrine itiraz edip takibin durmasını sağlayacak ya da ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine takip kesinleşecektir.

İlamsız takip,ilama veya ilam niteliğinde bir belgeye dayanmaksızın açılabildiği için,ödeme emrine muhatap olan taraf borçlu olmayıp,aleyhine haksız olarak takip yapılan bir kimse olabilir.İlamsız icra takibinin bu özelliği nedeniyle oluşabilecek haksızlıkları engellemek maksadıyla itiraz imkanı getirilmiş ve itiraz başlatılan takibi durdurmaktadır.

“Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. (İcra İflas Kanunu md.66)”

Peki ilamsız icrada itiraz sonrasında neler olacaktır ?

Ödeme emrine itiraz ile harekete geçme sırası takibi başlatan yani alacaklı olduğu iddiasında olan tarafa geçecektir.

Bu taraf itirazın iptali talebiyle mahkemeye başvurma imkanına sahiptir.” Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

İtirazın iptali davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Bu dava sürecini kısaca açıklayacak olursak, hukuk yargılamalarındaki usul işleyecek dilekçeler aşaması kapsamında dilekçe değişimi yapılacak ardından ön inceleme ve tahkikat (duruşma) aşaması sonucunda dava karara başlanacaktır.

Davanın neticesinde borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.(İcra İflas Kanunu md.67/2)

Açılan itirazın iptali davası sonunda mahkeme iki tür karar verebilir. Biri davanın reddi diğeri de davanın kabulüdür.

Davanın reddi kararının kesinleşmesi ile alacağın olmadığı kesin olarak tespit edilmiştir ve yeni bir alacak davası açılamaz. Takipte bu karar ile sonlanır.

Davanın kabulü halinde itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilir. Ardından haciz yoluna gidilecek,haczedilen hak ve alacakların paraya çevrilmesi sureti ile alacak tahsil edilecektir.

Etiket: İlamsız icra takibine itiraz sonrası ne olur ?

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.