İddet müddetinin kaldırılması dilekçesi

iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi yazının sonunda yer almaktadır.


İddet müddeti nedir ?

Türk Medeni Kanunun 132'nci maddesinde bu terim eski kanundan farklı olarak "Kadın için bekleme süresi" olarak yer almıştır.Buna göre iddet müddeti yani kadın için bekleme süresi , evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gündür.Kadın bu süre geçmedikçe evlenemez.

İddet müddeti yani bekleme süresinin kanunda yer alma nedeni neseplerin yani soyun karışmasına engel olmaktır.Zaten kanunda belirtilen sürede gebe kalma süresi ile aynıdır.

Aynı maddede iddet müddetine ilişkin olarak , doğurmakla sürenin sona ereceği belirtilmiştir.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin
yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi (iddet müddeti) kaldırır.

Bu süreyi sonlandırmak ve kısaltmak için yapılması gereken anlaşılacağı üzere kadının gebe olmadığını ispatlamak üzere açtığı bir dava niteliğinde olan iddet müddetinin kaldırılması davası açılması gerekmektedir.

Bu davanın açılabilmesi için yardımcı ve yol gösterici mahiyetteki iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi örneği yazımızın devamında yer almaktadır.

İddet müddetinin kaldırılması dilekçesi nasıl yazılır ? Sorusuna ilk olarak iddet müddetinin kaldırılması davası açılmasında görevli mahkeme neresidir yani bu dava nerede açılır sorusunu yanıtlayarak başlayacağız.

İddet müddetinin kaldırılması davası nerede açılır ?

İddet müddeti kaldırma davası , 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun uyarınca Aile Mahkemesinde açılır.

Bu kanunun 4'ncü maddesinde Aile mahkemelerinin görevlerine ilişkin düzenleme yer almaktadır.Buna göre "4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler" Aile mahkemelerinin görev alanı kapsamındadır.

Bu halde iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi örneğinde de olduğu üzere dilekçenizi Aile Mahkemesine hitaben hazırlamanız gerekmektedir.Zira görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

İddet müddetinin kaldırılması davası yetkili mahkeme ise yani bu davayı nerede bulunan Aile Mahkemesinde açacağı sorusunun cevabı ise Türk Medeni Kanununa göre kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi hazırlarken örneğimizde Aile Mahkemesi olarak belirttiğimiz kısmın altında yer alan noktalı kısma davayı açacak olan kadının yerleşim yeri mernis adresinin bulunduğu il/ilçe mahkemesinin adının yazılması gerekmektedir.

iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi hazırlanırken üzerinde durulması gereken önemli nokta kadının gebe olmadığını delillendirmektir. Buda sağlık kuruluşundan alınacak bir rapor ile mümkün olacaktır.

İddet müddet dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi  gereken bir diğer konu ise dava hasımsızdır.Yani davalısı bulunmamaktadır bu nedenle de iddeti müddet dilekçesi örneğinde davalı kısmına hasımsız olduğu belirtilmiştir.

İddet müddeti davası nasıl açılır ?

İddet müddeti davası açmak için öncelikle yazımızın devamında yer alan iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi örneğini kendi özel durumlarınız var ise buna göre düzenleyerek delillerinizi de eklemenizin ardından yerleşim yerinizin bulunduğu Nöbetçi Aile Mahkemesinin kalemine gitmeniz gerekecektir.

İddet müddeti kaldırılması dilekçesi ve ekleri ile birlikte başvuru yapacağınızı belirtmenizin ardından harç ve masrafları ödemek üzere sizi vezneye veya ptt şubesine yönlendireceklerdir.Harç ve masraf giderlerini ödedikten sonra makbuzu teslim etmenizin ardından evrakınızın havalesi yazı işleri müdürü tarafından yapılacak ve görevli memur tarafından sisteme kaydı yapılacaktır.Bu işlemlerin sıralaması değişebilmektedir.

İddet müddetinin kaldırılması davası masrafları 2018 (iddet müddeti davası kaç para ? İddet müddeti kaldırma davası ne kadar ? )

Bu sorunun cevabını bulmak için tanık keşif ve bilirkişi deliline dayanılmaksızın avukatsız açılacak bir davaya ilişkin ortalama tahmini dava masrafı aşağıdaki şekilde olacaktır.Ancak belirtmek gerekir ki davanızda dayandığınız delillere ve tanıklara göre bu rakam değişiklik gösterebilecektir.Bu rakam bilgilendirme amaçlıdır.Siz de kendi davanızın giderlerini uyap vatandaş portalında yer alan araç ile hesaplayabilirsiniz.

Masraf AçıklamaAdetTutar(TL)Türü
Başvurma Harcı1 35,90Harç
Peşin Harç1 35,90Harç
Gider Avansı1 125,00Masraf

Harç ToplamMasraf ToplamDiğer ToplamToplam Tutar
71,80
125,00
 0,00
196,80

 

 

  •  iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi örneği


  • NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                           ……..

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Bekleme Süresinin Kısaltılması Talebi Hakkında.

AÇIKLAMALAR ;

… Aile Mahkemesinin …/…/… tarih …. Esas … karar sayılı ilamı ile boşandım. Söz konusu karar …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

Hamile olmadığıma ilişkin doktor raporu dilekçe ekinde yer almaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle bekleme süresinin kaldırılmasını talebiyle mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 132 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Boşanma ilamı, hamile olunmadığına dair doktor raporu ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için karar verilmesini Mahkemenizden saygıyla arz ederim. …/…/…

Davacı

Ekler:

Boşanma ilamı,

Nüfus kayıt örneği,

Doktor raporu.


 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir