İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği indirme linki yazının devamındadır.

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

                                                    ……….

 

İDARİ GÖZLEM KARARINA;

İTİRAZ EDEN : Adı Soyadı

VEKİLİ:

ADRES:

İDARİ GÖZLEM KARARI;

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

TEBELLÜ TARİHİ:

TANZİM TARİHİ:

İTİRAZ KONUSU : ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. sayılı idari gözetim kararına itirazımız hakkındadır.

AÇIKLAMALALAR :

1.Müvekkil … havaalanından Yunanistan’a gitmek isterken … Havaalanında gözaltına alınarak 6 gün havaalanı Şube Müdürlüğü nezarethanesinde  tutulduktan sonra ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. sayılı idari gözetim kararı neticesinde …. Geri gönderme merkezinde,idari gözlem altına alınmıştır.

2.Müvekkil Özbekistan vatandaşı olup ülkesinde siyasi baskılar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır.Gözaltına alındığı esnada bu durumu belirterek uluslararası koruma talebinde bulunmuştur.Bu kapsamda müvekkil tarafından geri gönderme kararına ilişkin karara karşı idari yargı yoluna başvurulmuştur.

3.Müvekkil hakkında verilen idari gözle dayanağı olarak 6458 sayılı kanunun 57. Maddesinin ikinci fıkrası “Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.”şeklindedir.

4.Müvekkilin kaçma ve kaybolma riski bulunmamaktadır.Müvekkile Türkiye’den çıkmak üzere makul süre tanınması halinde ülkeyi terk edecektir.Bununla birlikte müvekkilin kamu düzeni veya güvenilirliğine ya da kamu sağlığına tehdit oluşturması da söz konusu değildir

5.Kişi hürriyetinin sınırlanması niteliğinde olan idari gözlem kararının ,her özgürlüğü sınırlayıcı karar gibi orantılı olması zaruridir.Bu kapsamda müvekkil hakkında tesis edilen bu işlemin orantılılığından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkil hakkında alınan idari gözlem kararının kaldırılmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuki temelden yoksun ,orantısız, yasalara aykırı olarak alınan idari gözetim kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimizin geri gönderme merkezinden serbest bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

…/…/…

 

Av.

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği (indir)

6458 sayılı kanunun 57. Maddesinin beş ve altıncı fıkraları idari gözetim kararına itiraza ilişkin düzenleme getirmektedir. 

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak
yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya
da avukatına tebliğ edilir.

Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim
kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Başvuru idari gözetimi durdurmaz.

Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.

Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.

Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Etiket: İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği

4 yorum

    • Yazar YazarYanıtla

      Mehmet Bey Merhaba;

      6458 Sayılı Kanunun gereği valilik her ay düzenli olarak idari gözetim kararını değerlendirmek zorundadır. Dilekçe valiliğin bu kararının yargısal denetim makamına taşınmasına ilişkindir. Valilik idari gözetimin devamına karar vermemişse, idareye başvurmak, verilecek karar üzerine konuyu yargıya taşımak doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir