İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi.(İlamsız takipte)

İlamsız takiplerde takibin yapıldığı icra dairesinin yetkisiz olduğunu bildirmek isteyen
borçlunun bunu icra dairesi'ne,itiraz süresi içinde bildirmesi gerekir.

İcra dairesi yerine, icra mahkemesine yapılacak itiraz sonuç doğurmaz.

Yetki itirazı ile birlikte  borca veya imzaya da itiraz etmek mümkündür.

Borçlunun yaptığı yetki itirazının da geçerli olabilmesi yetkili icra dairesinin neresi olduğunun, yetki itirazında açıkça belirtilmesi gerekir.

Süresi  içinde, icra dairesine yapılan yetki itirazı icra takibini durdurur.….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO                : 2018/…. E.

BORÇLU                    : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

VEKİLİ                        :

ADRES                       :

ALACAKLI                   : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

ADRES                       :

TALEP KONUSU       : Yetki itirazı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR          :

İcra müdürlüğünüzde …./……. Esas sayılı takip dosyası ile müvekkil aleyhinde başlatılan ilamsız icra takibine ilişkin olarak süresinde yetki itirazında bulunuyoruz. Şöyle ki;

İlamsız takiplerdeki genel yetki kuralına göre  borçlunun, MK gereğince yerleşim yeri sayılan yerdeki icra dairesi genel yetkili icra dairesidir.

Gerçek kişilerin ikametgahı yerleşmek niyetiyle oturdukları yerdir (MK m. 19/I).

Müvekkilim yukarıda açık adresi yer alan İstanbul ili Kadıköy semtinde ikamet etmektedir. Bu durumda  İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Müdürlükleridir. Oysa ki takip İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Müdürlüğünde başlatılmıştır.

Bu nedenle borca, imzaya, faize ve borcun sair tüm ferilerine itiraz hakkımız saklı kalmak kaydı ile yetki itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

TALEP   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Yetki itirazımızın kabulü ile İcra Müdürlüğünüzün yetkisizliğine, başlatılan takibin iptaline karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

Borçlu Vekili

Av.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir